Lloc de treball: personal tècnic de medi ambient 

Solidança és una Fundació de caire social compromesa amb el medi ambient i l’economia social, que busca maneres innovadores que permetin aportar noves propostes de integració sociolaboral per col·lectius en risc d’exclusió i oferir serveis de qualitat vinculats a la gestió integral de residus i l’economia circular. Amb aquest objectiu cerquem un/a tècnic/a de medi ambient i educació ambiental polivalent per al seguiment de l’execució de projectes, serveis ambientals i campanyes d’educació ambiental dins el Programa Roba Amiga de l’entitat i donar suport tècnic a la resta d’àmbits (educació i comunicació ambiental, gestió de deixalleries, gestió de residus, Viladecans Repara…).  

IMPRESCINDIBLES-BÀSICS:  

 • Grau / llicenciatura ciències ambientals o vinculades al sector.  
 • Imprescindible domini de la llengua catalana.  
 • Formació/ Experiència en gestió de projectes i educació ambiental, gestió de residus o similar i en difusió a nivell comunicació.  
 • Motivació per treballar en entitats de caire social.  

FUNCIONS I TASQUES:  

Tasques medi ambient i educació ambienta 

 •  Desenvolupament de tasques diverses relacionades amb la gestió de residus i l’educació ambiental, perfil polivalent. 
 •  Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental, ISO 14001:2015 i EMAS de l’entitat. Tasques relacionades amb el manteniment de la informació documentada, redacció de documents i informes, execució d’auditories internes i defensa d’auditories externes.  
 •  Suport en el seguiment dels processos ambientals: traçabilitat, gestió documental, normativa aplicable, obligacions com a gestor de residus, informes a les institucions públiques. 
 • Suport tècnic als projectes i serveis de l’àrea, amb especial importància als serveis de recollida de residus voluminosos municipals i el projecte Viladecans Repara.  
 •  Execució i desenvolupament de projectes ambientals, pilots, etc..  
 • Gestió tècnica de projectes, subvencions, licitacions, redacció de propostes i gestió documental.  
 •  Seguiment de l’execució de projectes i subvencions: justificacions, coordinació amb diverses àrees per al desenvolupament de les propostes i també execució directa de projectes de l’àrea de medi ambient.  
 •  Coordinació i execució de campanyes de sensibilització ambiental a escoles dins el marc del projecte Roba Amiga, inclou realització d’activitats d’educació ambiental amb grups de diverses edats. 
 •  Coordinació, disseny i execució de campanyes d’educació i comunicació ambiental ✓ Coordinació d’equips d’educadors ambientals i talleristes  
 • Elaboració de materials didàctics, presentacions, etc  
 •  Representació dels projectes i l’entitat en fires, xerrades, fòrums, etc..  

Tasques comunicació  

 • Suport en actualització de notícies a les xarxes socials relacionades amb medi ambient/Roba Amiga i durant els actes/activitats/etc…  
 •  Redacció de notícies bloc, Fbk, twitter, IG, relacionades amb medi ambient  
 • Dinamització de campanyes de comunicació ambiental i difusió dels projectes al web, xarxes socials, etc. 

VALOREM A NIVELL COMPETENCIAL, la persona sigui/tingui:  

 • Perfil polivalent per a gestió de projectes i comunicació ambiental.  
 • Planificació i organització  
 • Tolerància a l’estrès  
 • Habilitats comunicatives, experiència en formació i coordinació d’equips  
 • Persona creativa, dinàmica amb recursos per a la realització d’activitats/tallers, etc.  
 • Bon nivell de redacció i habilitats per estructurar propostes  
 • Capacitat de gestió d’equips i treball en equip  
 • Persona proactiva, amb capacitat per a fer propostes i desenvolupar els projectes  
 • Persona resolutiva i amb empenta  
 • Motivació pels temes de medi ambient i socials  
 • Flexibilitat horària per atendre les campanyes de medi ambient 

OFERIM: Tipus de contracte: indefinit Data Inici: Incorporació immediata. Horari: De 8-15 i dues tardes (de 16-19)/Es treballa un dissabte al mes. Salari: 20.700€/bruts anuals *12 pagues (el primer any) Ubicació del centre de treball: Sant Just Desvern 

Si estàs interessat/a en participar en el procés de selecció, envia el teu CV al següent correu-e: silvia.caroz@solidanca.cat , amb l’assumpte: “Personal Tècnic Àrea Mediambiental OE99