Oferta de feina: personal especialista administració mediambiental 

DESCRIPCIÓ GENERAL:  

Solidança és una Fundació de caire social compromesa amb el medi ambient i l’economia social, que busca maneres innovadores que permetin aportar noves propostes de integració sociolaboral per col·lectius en risc d’exclusió i oferir serveis de qualitat vinculats a la gestió integral de residus i l’economia circular. Amb aquest objectiu cerquem un/a especialista d’administració de medi ambient polivalent per a donar suport a l’Àrea de Mediambient. 

IMPRESCINDIBLES-BÀSICS:  

 • Certificat de Professionalitat de la Família Administració i Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (Nivell 3). Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Administració i gestió – Grau Mitjà: Gestió Administrativa. O formació similar FP.  
 • Imprescindible domini de la llengua catalana.  
 • Nivell mig del paquet office, en especial avançat en excel  
 • Experiència de mínim 2-4 anys en llocs de similar d’administració i gestió preferiblement en empreses de gestió de residus.  
 • Motivació per treballar en entitats de caire social.  

FUNCIONS I TASQUES:  

 • Recopilació i elaboració d’informes dels serveis ambientals.  
 • Tasques administratives utilitzant suports digitals, processant, arxivant i buscant la documentació requerida.  
 • Identificar, diagnosticar i formular solucions davant un entorn empresarial i tecnològic en constant evolució. Gestió dels procediments i suport a l’Àrea de MediAmbient, en les funcions que li hagin estat delegades.  
 • Recepció de trucades i registre de comandes, atenció i informació a l’usuari/a del servei, donant resposta a qüestions informatives.  
 • Organitzar i coordinar l’equip de recepció de trucades dels serveis que executa Solidança.  
 • Suport administratiu al departament de medi ambient en la gestió documental; arxiu, base de dades; coordinació amb ajuntament; recollida dades i us d’Excel per estadística; gestió de la plataforma del servei.  
 • Suport tècnic i coordinació amb caps i encarregats del servei als projectes i serveis de l’àrea.  
 • Actualitza l’agenda digital (entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc.).  
 • S’encarrega de l’aprovisionament de material d’oficina, contactes proveïdors, comandes, recepció, albarans d’entrega, registre i facturació mitjançant el suport informàtic o documental.  
 • Fa el seguiment de les peticions de compres realitzades electrònicament. Recopilació i elaboració d’informes dels serveis ambientals.  
 • Tasques administratives utilitzant suports digitals, processant, arxivant i buscant la documentació requerida.  
 • Identificar, diagnosticar i formular solucions davant un entorn empresarial i tecnològic en constant evolució. Gestió dels procediments i suport a l’Àrea de MediAmbient, en les funcions que li hagin estat delegades.  
 • Recepció de trucades i registre de comandes, atenció i informació a l’usuari/a del servei, donant resposta a qüestions informatives.  
 • Organitzar i coordinar l’equip de recepció de trucades dels serveis que executa Solidança.  
 • Suport administratiu al departament de medi ambient en la gestió documental; arxiu, base de dades; coordinació amb ajuntament; recollida dades i us d’Excel per estadística; gestió de la plataforma del servei.  
 • Suport tècnic i coordinació amb caps i encarregats del servei als projectes i serveis de l’àrea.  
 • Actualitza l’agenda digital (entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc.). S’encarrega de l’aprovisionament de material d’oficina, contactes proveïdors, comandes, recepció, albarans d’entrega, registre i facturació mitjançant el suport informàtic o documental. Fa el seguiment de les peticions de compres realitzades electrònicament.  

VALOREM A NIVELL COMPETENCIAL, la persona sigui/tingui:  

 • Planificació i organització  
 • Capacitat de gestió d’equips i treball en equip  
 • Persona resolutiva i amb empenta  
 • Motivació pels temes de medi ambient i socials  

OFERIM:

 • Tipus de contracte: interinitat.  
 • Data Inici: Incorporació immediata.  
 • Horari: De 8-15 i dues tardes de 16-19.  
 • Salari: 18.000€/bruts anuals *12 pagues  
 • Ubicació del centre de treball: Sant Just Desvern  

Si estàs interessat/a en participar en el procés de selecció, envia el teu CV al següent correu-e: silvia.caroz@solidanca.cat , amb l’assumpte: “Personal Especialista Administració Àrea Mediambiental OE101”.