Oferta de treball: tècnic/a de qualitat ambiental i gestió de residus (RAEES I VOLUMINOSOS)

T’agradaria formar part de la família Solidança? 
Solidança és una Fundació de caire social compromesa amb el medi ambient i l’economia social, que busca maneres innovadores que permetin aportar noves propostes de integració sociolaboral per col·lectius en risc d’exclusió i oferir serveis de qualitat vinculats a la gestió integral de residus i l’economia circular. Amb aquest objectiu cerquem un/a tècnic/a de qualitat ambiental i gestió de RESIDUS (RAEES I VOLUMINOSOS) per al seguiment de l’execució del SGA de l’entitat certificada en EMAS i ISO 14001 i realitzar el seguiment dels contractes i serveis de gestió de residus, així com tot el seguiment en l’aplicació dels requisits normatius, ambientals i de traçabilitat associats.) 

IMPRESCINDIBLES: 
✓ Grau / llicenciatura ciències ambientals o vinculades al sector  
✓ Domini de la llengua catalana (Nivell C).  
✓ Formació/experiència en temes de medi ambient/residus  
✓ Formació/experiència en temes de gestió de SGA  
✓ Experiència en gestió de projectes i servei 

FUNCIONS I TASQUES: 
✓ Tasques medi ambient i educació ambiental  
✓ Responsable directe del sistema de gestió ambiental (ISO14001:2015 i EMAS), del suport documental i tècnic de responsable dels processo de traçabilitat i gestió dels serveis de recollida i tractament de RAEEs i del control ambiental dels contractes i serveis de RESIDUS VOLUMINOSOS.  
✓ Seguiment del compliment del sistema de gestió ambiental per part dels equips de l’entitat.  
✓ Formació als equips sobre els plans de qualitat ambiental implementats a l’entitat  
✓ Elaboració, revisió i validació de la documentació associada al SGA.  
✓ Elaboració d’indicadors ambientals i informes ambientals segons els requisits normatius del SGA, domini d’eines digitals.  
✓ Desenvolupament de tasques diverses relacionades amb la gestió de residus.  
✓ Responsable de fer el seguiment dels processos ambientals d’una instal·lació de gestió de residus: traçabilitat, gestió documental, normativa aplicable, obligacions com a gestor de residus, informes a les institucions públiques (ARC, INE, Consell Comarcals, Consorcis, AMB, Ajuntaments…)-  
✓ Gestions i informacions a l’SDR.  
✓ Suport tècnic als projectes i serveis de l’entitat, amb especial importància als serveis de recollida de residus voluminosos municipals, en concret el servei prestat a l’ajuntament de Mataró, Sant Just Desvern i Viladecans amb la recollida de voluminosos a domicili.  
✓ Control del compliment dels objectius dels contractes i dels requisits dels clients  
✓ Execució i desenvolupament de projectes ambientals, pilots, etc…  
✓ Seguiment de l’execució de projectes i serveis: suport a l’àrea per a les justificacions, coordinació amb diverses àrees per al desenvolupament de les propostes i també execució directa de projectes i serveis de l’entitat relacionats amb la gestió de RAEES i els serveis de RESIDUS VOLUMINOSOS.  
✓ Representació dels projectes i l’entitat en fires, xerrades, fòrums, etc.. 

VALOREM A NIVELL COMPETENCIAL:  
✓ Coneixements en gestió de SGA i qualitat ambiental.  
✓ Domini d’eines informàtiques (Excel avançat, bdd, ppt, etc..).  
✓ Planificació i organització  
✓ Tolerància a l’estrès  
✓ Habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip, experiència en formació d’equips en l’àmbit de medi ambient.  
✓ Persona proactiva, amb capacitat per a fer propostes i desenvolupar els projectes, els serveis i millorar els aspectes de gestió de l’entitat  
✓ Persona resolutiva i amb empenta  
✓ Motivació pels temes de medi ambient i social. 

OFERIM: 
Contracte: Indefinit  
Data inici: Incorporació immediata  
Horari: 40h setmanals distribuïdes de 8-15:30 i una tarda (de 16-19), amb disponibilitat algun dissabte o diumenge per execució d’activitats dels projectes.  
Ubicació del centre de treball: Fundació Solidança, Sant Just Desvern  
Salari: 20.700€ bruts anuals * 12 pagues (possibilitat 2 any increment a 23.000€) 

Si estàs interessat/a en participar en el procés de selecció, envia el teu CV al següent correu-e: silvia.caroz@solidanca.cat , amb l’assumpte: “Personal RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ OE106_24” 

  • Cat
  • Cast