Serveis

Ets un ajuntament?

Gestió de RAEE

Solidança compta amb una de les primeres plantes de Catalunya autoritzada per a la gestió i Preparació per a la Reutilització de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (PxR de RAEE), amb el codi de gestors E-1668.16, i compleix els objectius de reutilització del RD 110/2015.

Oferim un servei de qualitat i professionalitat basat en la transparència i en la traçabilitat d’aquest tipus de residu.

Disposem d’un servei de recollida porta a porta d’aparells elèctrics i electrònics que garanteix la reparació o reciclatge d’aquests residus alhora que fomenta la creació de llocs de treball destinats a persones en risc d’exclusió social.


Per a més informació contacteu amb nosaltres:

 
 
  • Cat
  • Cast