29 persones formen part de les diferents línies del programa Treball i Formació (ACOL, JOVES i ESAL) 2023 executats per Solidança.

Actualment, són 29 les persones que formen part de les diferents línies del programa Treball i Formació (ACOL, JOVES i ESAL) 2023 executats per Solidança. La contractació d’aquestes persones les permet iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral amb l’entitat que té una durada de 12 mesos. Durant aquest temps es fa un acompanyament individualitzat a cada persona contractada a on també es realitzen diferents tipologies de formació. 

Les línies del programa Treball i Formació van destinades a persones en vulnerabilitat extrema com la línia ACOL destinada a persones en situació administrativa irregular i que gràcies a aquests itinerari podran veure regularitzada la seva posició. Per una altra banda, la Linia JOVES treballa amb el col·lectiu de persones tutelades i extutelades derivats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. I per últim, la linia ESAL que va destinada a tres col·lectius molt específics: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista), persones en situació de desocupació de llarga durada i, com a novetat, la inclusió del col·lectiu trans*. A continuació passem a detallar els tres programes:  

Línia ACOL 
Vuit persones han pogut regularitzar la seva situació administrativa al nostre país gràcies al programa ACOL impulsat per Solidança i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquestes 8 persones, en situació administrativa irregular i en vulnerabilitat extrema, han pogut regularitzar la seva situació administrativa i fer un itinerari d’inserció gràcies a aquestes contractacions que des de la línia ACOL del Programa Treball i Formació es fan amb ajuda del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya als centres de Solidança de Sant Just Desvern i el centre de Salt a Girona. El programa Treball i Formació TRFO-SOC línia ACOL de la convocatòria 2023, rep el suport del Fons Social Europeu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Línia Joves 
Solidança també aposta, un any més, per ampliar els col·lectius atesos als itineraris d’inserció iniciant la quarta promoció del Programa de Treball i Formació de joves tutelats i extutelats derivats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Aquest programa és una iniciativa enfocada a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social a través de la contractació, atenció i formació personalitzades. 9 joves realitzenun itinerari laboral de dotze mesos que inclou una formació en competències transversals de treball en equip i gestió emocional a l’empresa. La contractació d’aquests/es joves, els ha permès introduir-se en el mercat laboral així com reforçar les seves competències laborals i personals per a la recerca de feina i per la millora de la seva autonomia. El programa Treball i Formació TRFO-SOC línia JOVES tutelats i extutelats de la convocatòria 2023, rep el suport del Fons Social Europeu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 
Línia ESAL 
En l’aposta per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social a través de la contractació, atenció i formació, Solidança amplia el rang de col·lectius atesos incorporant, també, les persones transgènere a través del Programa de Treball i Formació ESAL. Aquest programa ha permès creació de 12 nous llocs de treball destinats a tres col·lectius específics: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista), persones en situació de desocupació de llarga durada i, com a novetat, la inclusió del col·lectiu trans. Les treballadores s’han situat en posicions laborals afins a les seves capacitats i coneixements en les diferents seus i establiments/activitats de la Fundació Solidança repartits en la comarca de Barcelona i Girona. El projecte ESAL rep el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (FSE). 

Aquest 2024 continuarem apostant per la inserció sociolaboral i per les formacions professionals com a eina de creació d’oportunitats laborals.