46 persones derivades del Programa Làbora són contractades a Solidança durant el 2023

Avui, 21 de març, assistim a la I Jornada Compromís Empresa del Programa Làbora. El programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació a Barcelona i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. 
 
Des del 2015, han passat pel Làbora més de 55.000 persones, a qui s’ha atès donant-los treball, acompanyament i/o formació, a través de l’ajuda de més de 50 entitats de referència de la ciutat que han orientat les persones usuàries i l’oferta de més de 1.000 empreses amb una mirada oberta i inclusiva. 
 
El programa s’ha convertit en una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la seva eficiència, participació i innovació en l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb plena satisfacció de les empreses contractants: s’atenen 6.000 persones anualment, amb una inserció final de 1.500 insercions aproximadament. 
 
Solidança ha participat d’un espai de trobada i d’aprenentatge entre totes les empreses del sector social. Durant la jornada es va entregar el Diploma i Segell Làbora que se li atorga a totes les organitzacions col·laboradores, com a reconeixement a la seva participació i compromís amb la contractació dels col·lectius en situació de vulnerabilitat social de la ciutat. 
 
Cal remarcar que durant el 2023 Solidança va contractar a 46 persones derivades del Programa Làbora, que van iniciar un itinerari d’inserció amb l’entitat amb l’objectiu de fomentar la seva inserció sociolaboral. 
 
Solidança també va participar a l’espai de networking entre les empreses, la governança i els agents del programa, on es va poder entrevistar i conèixer a moltes persones. En aquest espai hi ha unes setanta empreses que s’entrevisten amb més de quatre-centes persones candidates que participen en el Programa, amb l’objectiu de cobrir processos de selecció de personal o formar part de les seves borses de treball. És un espai dissenyat en un format d’entrevistes individuals i grupals, i seguint criteris d’ocupació per competències, amb l’objectiu d’aconseguir el nombre més gran d’insercions possible i contribuir a millorar l’ocupabilitat dels col·lectius en situació de vulnerabilitat social. 
 
Continuem amb moltes ganes de compartir experiències i de seguir treballant per una ocupació de qualitat a Barcelona. 

  • Cat
  • Cast