Debatem sobre les necessitats del residu tèxtil a la Jornada ‘Nova gestió de residus i Pacte per a la Moda Circular’ 

Avui hem participat en la Jornada ‘Nova gestió de residus i Pacte per a la Moda Circular’, un espai de trobada adreçada als municipis per parlar dels diferents models de recollida eficients, la nova taxa de residus, les subvencions previstes i les novetats en la gestió dels residus tèxtils. 
 
Solidança ha participat en la ‘Taula rodona: Taula de bones pràctiques de gestió del tèxtil on hem exposat el catàleg d’activitats que oferim en la gestió del tèxtil així com hem posat a debat la importància d’impulsar la reserva de mercat a les empreses d’inserció en les licitacions públiques de recollida de tèxtil. 
 
No només hem debatut sobre l’aplicació de la nova llei 7/2022 de residus i sols contaminats per una economia circular, també s’ha presentat la Campanya “Et queda adreçada als municipis, la Guia de contractació de la recollida del tèxtil i tot el Kit de campanya en el marc del Pacte per a la Moda Circular. 
 
El Pacte per a la Moda Circular (PxMC) és una iniciativa innovadora impulsada des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya, que anualment aplega diferents actors del sector. 

El Pacte neix amb la voluntat de sumar i coordinar els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil i per donar resposta de forma conjunta i efectiva als reptes del sector, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible la transformació del sector cap a un model circular.