Solidança, compromesa un any més amb la lluita per la igualtat de gènere

Des de Solidança ens unim un any més a la lluita per un feminisme antiracista, transinclusiu, sense discriminacions per raó d’orientació sexual, de classe social, d’edat o de diversitat funcional, entre d’altres. És per això que des de l’entitat ens adherim a la Declaració Institucional publicada amb motiu del Dia Internacional de les Dones, pel Departament d’Igualtat i Feministes de la Generalitat.

A l’entitat treballem cada dia per construir una societat més inclusiva i desconstruïda, incloent-hi la perspectiva de gènere i la no discriminació com a principis claus en la nostra activitat. Impulsem diverses mesures d’acció positiva en matèria de gènere, de les quals destaquem les següents:

? De manera transversal fomentem un programa formatiu al llarg dels itineraris i formacions diverses sobre els rols i estereotips de gènere, i formació sobre la prevenció de la violència de gènere.

? Apliquem polítiques d’acció positiva en els processos de selecció de personal en tots els perfils laborals de tots els programes amb perspectiva de gènere, amb l’objectiu de desfeminitzar o desmasculinitzar determinats llocs de treball.

?Fem una aposta clara per la flexibilització d’horaris per aconseguir la màxima conciliació de les persones treballadores i alumnes de l’entitat amb la vida familiar.

? Lluitem contra l’escletxa salarial, igualtat de sous sense diferenciació de gènere. Aquest any 2022 s’ha aplicat una nova Política Salarial amb perspectiva de gènere.

? Ús de llenguatge no sexista i inclusiu.

? Difusió del Pla de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, LGTBI+.

? Implementació del Pla d’Igualtat a l’entitat.

Entre moltes altres accions!

Treballem amb la voluntat de construir una societat feminista i lliure d’opressions, que garanteixi una igualtat real i inclusiva en tots els àmbits.

 

 

  • Cat
  • Cast