Solidança participa en el primer acte de cocreació de la plataforma Reutilitza.cat

Solidança participa en el primer acte de cocreació de la plataforma Reutilitza.cat en el marc del Mobile Social Congress. L’objectiu de la jornada gira entorn a motivar a les entitats a participar en el codisseny de la plataforma/circuit, fomentar la intercooperació entre entitats per intercanviar serveis i dispositius; i detectar aspectes que les entitats necessiten per millorar la seva activitat en el marc de l’economia circular.

Amb aquesta jornada també s’ha volgut introduir els nous membres i noves iniciatives dels actors participants i definir la missió de la plataforma reutilitza.cat .

Un esdeveniment realitzat amb finançament de la Unió Europea i de l’Ajuntament de Barcelona. El seu contingut es responsabilitat de Pangea.org .