Representants de La Caixa assisteixen a les instal·lacions de Solidança en el marc del programa Incorpora