Treballador de Solidança en el servei de recollida de voluminosos de Girona