A Catalunya es dipositen gairebé 14.000 tones de roba usada als contenidors taronges de Roba Amiga el 2023

● La Cooperativa manté les seves xifres de creixement constant de la recollida de roba, gràcies a l’augment de la consciència per la cura sobre el planeta, la reutilització tèxtil i la credibilitat i transparència de la marca.

● Les donacions de tèxtil s’han dipositat als 3.073 contenidors taronges que Roba Amiga té repartits a municipis i empreses de tota Catalunya.

● El projecte cooperatiu actualment dóna feina, en l’àmbit de l’economia verda, social i solidària a 353 persones en risc d’exclusió social.

● La lluita contra el canvi climàtic es materialitza en l’estalvi d’emissions de 348.305 tones de Co2 a l’atmosfera.

La cooperativa Roba Amiga ha recollit 13.932.236 quilos de roba a Catalunya a través dels 3.073 contenidors taronges i punts de recollida Roba Amiga repartits als municipis i empreses col·laboradores.

La gestió d’aquest residu durant el 2023 va evitar l’emissió d’un total de 348.305 tones de CO2 a l’atmosfera -càlcul desenvolupat a través de ECO-TLC-, però el valor del projecte tèxtil de Roba Amiga va més enllà: el gest de dipositar la roba als contenidors taronges ha permès generar un

total de 353 llocs de treball d’inserció per a persones en situació de vulnerabilitat social; creixent un 9% respecte 2022.

El valor diferencial del projecte és que en cada una d’aquestes fases hi treballen persones que es troben en risc d’exclusió social; persones que dins del seu itinerari sociolaboral tenen l’oportunitat d’accedir a una feina. Els contractes d’inserció són contractes estables (mínim de 6 mesos), regulats a través de la Llei d’Empreses d’Inserció, que permeten a la persona recuperar o adquirir hàbits laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de feina al mercat ordinari. Un cop el treballador/a dóna el salt a l’empresa ordinària, el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona en situació de vulnerabilitat que inicia un nou itinerari d’inserció. A més de ser una eina-pont cap al món laboral, els contractes d’inserció també aporten estabilitat económica i emocional.

La Cooperativa Roba Amiga, formada per set empreses d’inserció (ADAD-L’Encant, Andròmines, Engrunes, Formació i Treball, Recibaix, Solidança Treball, Treballs i Serveis Tapís) és l’encarregada de l’administració dels contenidors i la recollida de roba usada. Després de la recollida, la roba es porta a les plantes de tractament tèxtils on passa per un procés de tria i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces, per la seva posterior reutilització i reciclatge.

Pel que fa al tractament tèxtil, aproximadament el 50% del material recollit es prepara per a la seva reutilització. Un 45% es prepara per al seu reciclatge a noves fibres. I el 5% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica. Aquest projecte segueix un model d’economia circular i sostenible en el temps que genera un doble impacte:

● Social: genera llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.

● Ambiental: converteix el residu en un recurs a través de la reutilització i s’evita la generació d’emissions de CO2 al medi ambient.

La roba recollida que es pot reutilitzar es gestiona per a la seva posterior distribució. Aquesta es pot destinar a persones provinents dels Serveis Socials, així com per a la comercialització a les botigues de segona mà promogudes per les entitats de Roba Amiga, on s’ofereix a preus assequibles per fomentar la reutilització i el consum responsable.

Per tant, aquests resultats ens animen un any més a seguir treballant per un model d’economia circular i social en què la gestió del residu tèxtil suposa una gran oportunitat de creació de llocs a treball per la inserció laboral.