Impartim formacions de reparació i manteniment de RAEEs amb el projecte Fandema a Gàmbia

Aquest juliol, integrants de l’equip de taller de reparació RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics) de Solidança, ha viatjat a Gàmbia per impartir formacions en reparació i manteniment d’electrodomèstics i aparells elèctrics i electrònics a dones participants en el projecte Fandema, gestionat per Solidança amb Mbolo Association.

Fandema és un projecte de cooperació que vam iniciar el 2009 amb Mbolo Association per al desenvolupament local, comunitari i sostenible que promou l’empoderament de dones mitjançant la formació i l’emprenedoria local a Gàmbia.

Actualment, el projecte està sent emblemàtic i de referència a l’Àfrica de l’Oest per a l’empoderament de la dona a través de l’accés a l’energia renovable, aportant qualitat i innovació mentre es redueix la desigualtat en un món més sostenible.

Fandema s’està consolidant com un centre d’excel·lència en la formació d’instal·ladores solars. L’any passat vam signar un conveni amb la companyia d’electricitat (NAWEC) per a formar a 30 dones per a ser aptes per a treballar en la major instal·lació solar per a iniciar la descarbonització del sector energètic a Gàmbia.

A més de la instal·lació de plaques solars, les dones de Fandema reben aquests dies formació en la reparació i el manteniment de residus d’aparells elèctrics i electrònics, una tasca molt útil en la recuperació d’aquests aparells per allargar la seva vida útil. Estem molt contentes de veure els resultats d’esforços i treball en equip dels últims anys, que ens impulsa a continuar en el desenvolupament local, comunitari i sostenible amb Mbolo Association.

Per a descobrir més sobre les diferents iniciatives que promociona el projecte, podeu consultar aquest enllaç.