Insereix-te al RAEE! El nou projecte de Solidança que promou la creació 4 nous llocs de treball en l’àrea de RAEE

A Solidança hem iniciat el projecte Insereix-te al RAEE, una nova iniciativa que facilitarà una major eficiència en la gestió del Centre de Preparació per la Reutilització del RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics) i permetrà la creació de quatre nous llocs de treball d’inserció.

Aquesta acció de millora i eficiència en la gestió del RAEE s’ha realitzat a través de l’adquisició de dues maquinàries noves  entre les quals es troba una trituradora de discs durs que servirà per poder oferir un servei de destrucció física d’equips informàtics de qualitat amb la seguretat necessària i complint la norma DIN 6639. En segon lloc, s’ha adquirit una màquina de trituració de coure que ens permet triturar el cable provinent de components del RAEE i del procés de valorització material que, ens permet separar el recobriment plàstic i el coure de grau elèctric. I, finalment, també s’ha procedit a la instal·lació d’un circuit tancat d’aigua per a la prova d’electrodomèstics que ens ha permès fer un estalvi del 80% del consum d’aigua per a proves d’electrodomèstics.

Aquest projecte, va en harmonia a les noves polítiques de recuperació, però també a les noves demandes i necessitats de la societat, on es destaca que les persones consumidores cada vegada són més exigents amb els paràmetres socials i ambientals en les empreses i l’administració.

En el context del 2020 ens situem en un any especialment complicat, a conseqüència de la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 que va generar que moltes entitats reduïssin la seva activitat, o es posés en risc la viabilitat o inclús el tancament d’activitats.
Solidança amb la situació de la COVID-19, va iniciar algunes línies durant el 2020 que no van poder eixir amb èxit pels efectes produïts per la pandèmia, però des de l’entitat es segueixen valorant com a grans oportunitats per consolidar i crear llocs de treball en el marc de l’economia verda i circular, ja que tenen el potencial per donar resposta a aquests nous horitzons marcats tant per la Unió Europea com per l’Estat i la Generalitat.
Aquest projecte ha estat necessari per enfortir una activitat singular que s’ha vist amenaçada per la crisi de la COVID-19, aprofitar les oportunitats o reptes empresarials d’adopció de mesures ecològiques i ambientals per adaptar-se al nou paradigma en l’entorn post-COVID-19.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball, la Secretaria de Treball i la Direcció General d’Economia Social i Solidària, del Tercer Sector i de les Cooperatives, de la Generalitat de Catalunya en el marc dels projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a persones en risc d’exclusió o amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d’inserció.

  • Cat
  • Cast