La Secretaria d’Estat d’Economia Social visita Recumadrid, empresa d’inserció del grup Fundació Solidança 

El 12 de juny passat, la Secretària d’Estat d’Economia Social va visitar l’entitat associada RECUMADRID. Amparo Merino, juntament amb el seu equip, van visitar les noves instal·lacions de Recumadrid, de la mà de la seva coordinadora i presidenta de la xarxa, Cristina Salvador.  

El director general de Solidança juntament amb la cap d’àrea de producció tèxtil van acompanyar també a l’entitat sòcia en aquesta visita institucional. 

 La Secretària d’Estat, va poder conèixer molt de prop la tasca que exerceixen les entitats d’AERESS, en un recorregut per aquesta planta de tractament de tèxtil, voluminosos i RAEE de Recumadrid, que genera llocs de treball i oportunitats d’inclusió social a persones en risc o situació de vulnerabilitat. 

 La Secretaria d’Estat d’Economia Social del Govern és un òrgan encarregat de promoure i coordinar les polítiques relacionades amb l’economia social. El seu objectiu és impulsar el desenvolupament de les empreses i entitats d’economia social, com ara cooperatives, societats laborals, fundacions, associacions i empreses d’inserció, fomentant-ne el creixement i la contribució al benestar social i econòmic. A més, cerca enfortir la col·laboració publicoprivada en aquest àmbit i promoure la creació d’ocupació de qualitat i la sostenibilitat empresarial. 

La visita a la planta va començar per l’àrea de preparació per a la reutilització de tèxtils, on Amparo Merino va conversar amb les dones treballadores de la tria, que tracten diàriament uns 5.000 kg de tèxtil i el classifiquen en funció del seu estat i del tipus de peça. 

A la zona de RAEE, va poder conèixer com és el procés de tractament per a aquest tipus de residus i com es duu a terme l’aliança d’AERESS amb BSH, en la preparació per a la reutilització dels electrodomèstics de gamma blanca. Va conèixer Abdellatif, que va entrar a l’Empresa d’Inserció de Recumadrid a través d’un itinerari d’inserció sociolaboral i va acabar aconseguint un lloc fix com a coordinador del taller de RAEE, en què fa 6 anys que treballa. S’encarrega de reparar gairebé qualsevol tipus d’aparell elèctric o electrònic, amb gran professionalitat i admiració dels companys. 

Abans de passar a reunir-nos amb un cafè, també es va visitar el taller de reparació i recondicionament de mobles, on Montse, la responsable del taller, va explicar el potencial de reutilització que tenen els residus voluminosos quan es realitza una correcta i curosa recollida i transport dels mateixos. 

 Després d’aquest recorregut va haver-hi oportunitat per al diàleg sobre les necessitats principals del sector de l’Economia Social, especialment de les Empreses d’Inserció. En concret, es va parlar de la futura Llei d’Empreses d’Inserció: com es defineixen, les obligacions dels registres autonòmics, amb una atenció especial a la fi social de les entitats promotores, tenint en compte la seva trajectòria i experiència, etc. En síntesi, es va traslladar la preocupació de possible intrusisme al sector. Extrem que preocupa tant AERESS com la Secretaria d’Estat d’Economia Social. 

Com es va demostrar durant la visita, hi ha un fort compromís per part de la Secretaria d’Estat d’Economia Social cap a les empreses d’inserció i el seu objectiu principal, la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. A la mateixa trobada va quedar subratllada la necessitat urgent d’augmentar la visibilitat de les empreses d’inserció, fent entendre la societat que combinen la seva activitat econòmica amb la realització d’accions d’inserció sociolaboral, oferint oportunitats d’ocupació i formació a col·lectius desafavorits.  

Des de la xarxa d’AERESS, estem profundament agraïdes per la visita i pel gran interès mostrat pel Ministeri de Treball i Economia Social, per la nostra activitat i el benefici generat a les persones i al nostre entorn.