L’Ajuntament de Vallirana enforteix el compromís amb Solidança

El passat divendres 3 de febrer vam rebre la visita de les representants de l’Ajuntament de Vallirana amb l’objectiu de conèixer més a fons les diferents activitats que realitzem a l’entitat i enfortir els compromisos que des de fa més de 10 anys tenim.

El municipi treballa conjuntament amb l’entitat des de l’any 2010 i compta amb 12 contenidors de Solidança / Roba Amiga, distribuïts a la via pública i preparats per a la recollida del residu tèxtil que es genera en tota la ciutat.

Vallirana participa en el Programa Roba Amiga, una iniciativa de diverses entitats socials amb l’objectiu d’enfortir l’acció social i afavorir la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, mitjançant la gestió i el reciclatge del residu tèxtil a Catalunya. Així impulsem l’economia social i alhora l’economia circular.

Aquest 2022 s’ha recollit un total de 46.979 kg de residu tèxtil al municipi que va arribar a la planta de Preparació per a la Reutilització de Solidança situada a Sant Just Desvern, on donem circularitat a la roba a través de la seva venda a les nostres botigues Solidança/Roba Amiga de segona mà, a través de donacions a usuaris de Serveis Socials, o mitjançant diferents tècniques de recuperació del teixit a través de projectes d’innovació impulsats per l’entitat. A més, s’ha assolit la fita de 3 kg/hab/any, una bona dada de recollida i per sobre de la mitjana catalana (2,51 kg/hab/any). No menys importants són les fites socials realitzant 1 itinerari d’inserció personalitzat a Solidança amb una persona en situació de vulnerabilitat social derivada de serveis socials de Vallirana gràcies a la gestió del residu tèxtil recollit.

A més, a través del programa Incorpora i dels programes propis d’inserció de Solidança, durant el 2022, 1 persona del municipi han estat inserides laboralment.

Pel que fa a l’educació ambiental, durant el 2022, s’ha dut a terme una campanya de recollida de roba i on s’han recollit 350 kg de roba i calçat a les escoles.

Així doncs, els beneficis que genera aquest municipi en col·laborar amb Roba Amiga van més enllà de fer una correcta gestió i reciclatge dels residus tèxtils. Amb aquestes actuacions provoquem un impacte positiu mediambiental, evitant emissions de CO2 a l’atmosfera, i social, generant llocs de treball per la inserció sociolaboral.

Solidança, un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient 

 

  • Cat
  • Cast