Rebem una donació de 15 tauletes pels usuaris d’itineraris d’inserció

Solidança ha estat beneficiària d’una donació de 15 tauletes digitals que seran utilitzades en el marc del projecte Ocupa’t, per les persones usuàries dels itineraris d’inserció sociolaborals que es duen a terme a l’entitat.

La finalitat és que aquestes persones, acompanyades de les tècniques d’inserció, utilitzin els dispositius per a tasques de recerca de feina, com en la creació de Curriculum vitae, i en el treball de competències digitals bàsiques. També seran eines que s’inclouran durant les tutories personalitzades, per oferir una atenció més completa.

Amb aquesta donació, fomentem l’accessibilitat dels usuaris a les TICs, així com les seves habilitats tecnològiques i diversifiquem les oportunitats de recerca de feina.

Per tant, la donació de les tauletes servirà a les persones en risc d’exclusió social que desenvolupen un itinerari d’inserció sociolaboral a trencar amb la bretxa digital a l’hora d’aconseguir una feina. A través dels tallers d’orientació laboral, recerca de feina en línia i l’entrevista de treball, podran millorar les seves habilitats i, per tant, els resultats.

El projecte Ocupa’t

El projecte Ocupa’t es desenvolupa a través de la contractació de persones en risc d’exclusió social en itineraris d’inserció sociolaboral amb contractes de foment de l’ocupació a través d’activitats relacionades amb la gestió dels residus.

Les persones contractades pel projecte Ocupa’t tenen un tècnic d’inserció que les acompanyen durant tota la seva trajectòria. Aquestes persones realitzen formació en orientació laboral, recerca de feina, entrevista de feina en format en línia o presencial, etc.

La donació ha estat facilitada gràcies al BBVA.

  • Cat
  • Cast