Renovem el conveni del Programa INCORPORA i del PUNT FORMATIU INCORPORA de l’Obra Social “La Caixa”

INCORPORA de “La Caixa” es un programa d’intermediació laboral que combina de forma òptima les necessitats del teixit social i empresarial, per assegurar l’èxit en la integració laboral. I Solidança en forma part des dels seus inicis fa més de 10 anys.

Amb aquest objectiu, Solidança ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d’inserció laboral que proporcionen tot el suport en les diferents fases del procés de recerca de feina de l’usuari: des de la selecció fins a la completa integració en el lloc de feina, així com l’assessorament necessari per a l’empresa. A més, per l’empresa, el fet de disposar d’un programa de responsabilitat social contribueix a millorar la nostra societat i repercuteix positivament en la imatge de la pròpia empresa, tant entre els seus accionistes com entre els treballadors i clients.

Alhora la participació en la xarxa de Punts Formatius Incorpora ens permet millorar l’ocupabilitat de les persones que es troben en risc o situació d’exclusió social a través de la formació tècnica i sobretot de la formació en competències transversals, de manera que puguin tenir més possibilitat d’incorporar-se al mercat laboral.

#IncorporaFundlaCaixa @FundlaCaixaCAT