Serveis

Ets un ajuntament?

Gestió de Roba Amiga

Recomanacions per donar la teva roba:

Roba Amiga és un projecte transparent, professional i eficaç format per vàries empreses d’inserció de Catalunya, sota el lema

“La teva roba crea llocs de treball. Fem-la útil”

Solidança disposa a Sant Just Desvern d’una planta de 3.000 m2. El 2022 s'han arribat a gestionar més de 7.000t de residu tèxtil i aquesta gestió ha fet possible 125 llocs de treball d'inserció sociolaboral per a persones situació de vulnerabilitat social derivades dels Serveis Socials dels ajuntaments col·laboradors.

Quin és el recorregut de la roba?

Si voleu col·laborar en aquest projecte ambiental amb valor social, contacteu amb nosaltres:


Campanyes i tallers escolars

Solidança realitza campanyes de sensibilització i recollida de roba als centres educatius per tal de fomentar la reutilització i el reciclatge del residu tèxtil.

Què volem aconseguir?

  • Fomentar la prevenció de residus en el funcionament del centre educatiu.

  • Dinamitzar la recollida selectiva del residu tèxtil al centre educatiu.

  • Sensibilitzar als alumnes en la importància d’una correcta gestió dels residus que es generen a partir de la roba i el tèxtil de la llar i fomentar hàbits en la direcció de la prevenció i recuperació de totes les fraccions dels residus.

Quan es realitzen?

La campanya de recollida de roba es pot realitzar 2 cops l’any, en època de “canvi d’armari”:

  • Maig-juny

  • Octubre-novembre

S’instal·larà una gàbia o contenidor rotulat perquè els alumnes identifiquin a l’entitat i els objectius de la campanya de recollida.
Si es considera necessari es repartiran uns flyers i/o cartells als alumnes per tal d’informar a les famílies de les dates de la campanya de recollida per efectuar les seves donacions.

Tipus d'activitats que oferim amb la campanya de recollida de roba:

Per més informació, contacteu amb nosaltres:


Exposició Roba Amiga

Solidança compta amb una exposició itinerant per explicar de manera entenedora el procés del residu tèxtil i difondre a els beneficis socials i ambientals del programa Roba Amiga . Aquesta exposició és molt adient per participar en les fires municipals i per sensibilitzar a la població envers la correcte classificació del residu tèxtil.

Aquesta exposició pot anar acompanyada de tallers de prevenció de residu tèxtil dirigit a escolars.

Per més informació, contacteu amb nosaltres:

  • Cat
  • Cast