Solidança al Seminari d’Acompanyament de FAEDEI 2023

Solidança assisteix al “Seminario de Acompañamiento 2023” organitzat per FAEDEI (L’Agrupació d’Associacions Territorials d’Empreses d’Inserció) amb la col·laboració d’AERESS. El seminari, que ha durat dos dies, s’ha fet a El Escorial (Madrid) sota el títol “El empleo que viene y su impacto en el acompañamiento a las personas de inserción”. 

Des del grup Solidança hi hem assistit les representacions de les 3 empreses d’inserció que engloba el grup que son Solidança Treball, ADAD L’Encant i Recumadrid. Les Empreses d’Inserció, com Solidança, són un model d’economia social d’eficàcia reconeguda per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. En l’àmbit estatal aquestes empreses són un instrument important per a la posada en pràctica de les polítiques actives d’ocupació, ja que són empreses que, de manera autònoma i econòmicament viable, duen a terme activitats de mercat en diferents sectors oferint itineraris de formació i inserció per a persones vulnerables socialment. 
 
En aquests dos dies de programació, a Madrid, s’han fet dos rellevants seminaris que marquen l’evolució del futur del treball social i l’impacte del mateix en els itineraris d’inserció de les persones treballadores. 
 
El primer, fet ahir 30 de novembre, es va parlar de condicions laborals, col·lectius vulnerables, noves competències, digitalització i feina verda. Conceptes que des de Solidança fa anys que integrem sota el nostre compromís amb les persones. 
 
Avui s’ha conclòs el seminari amb un taller sobre competències i ocupació. Un espai que ha servit per reflexionar conjuntament sobre els processos d’acompanyament en les empreses d’inserció basat en les competències i una visió més integral de l’ocupació de les persones. 
 
Volem donar les gràcies a FAEDEI i AERESS per dos dies plens d’experiències compartides que ens ajuden a totes a treballar per a una economia més responsable amb el medi ambient i les persones. 

  • Cat
  • Cast