Solidança explica la importància de les entitats socials a l’anuari del Baix Llobregat del 2021

Un any més participem en l’anuari del Baix Llobregat. Enguany hem parlat sobre el projecte Roba Amiga, una cooperativa formada per set entitats diferents que té com a objectiu l’eficiència i la rendibilitat de la roba de segona mà. La Nati Yesares, responsable de l’àrea de medi ambient i projectes, ha escrit un article fent èmfasi en la importància de les entitats socials com a clau per fer front a aquesta nova situació.

Feu clic a l’enllaç:

La importància de les entitats socials com a eina clau per fer front a aquesta nova situació

El cas de Solidança/Roba Amiga, entitat social arrelada al Baix Llobregat

El 2020 ha estat un any històric marcat pels efectes provocats per la COVID-19. El confinament i aturada de les activitats a escala global i local ha tingut conseqüències molt greus en l’economia (75.000 llocs de treball destruïts a Catalunya el 2020). A Solidança, com a entitat social de referència al Baix Llobregat, també ens hem vist molt afectades en diversos nivells.

Val a dir que veure’ns en aquesta situació va accentuar la vessant solidària de tothom, posant de relleu la creació d’una gran xarxa d’entitats que solidàriament iniciàvem diverses accions. A Solidança vam fabricar i repartir mascaretes, aliments… i vam participar en tot tipus d’iniciatives en col·laboració amb entitats, moment que va suposar una marató de feina i a la vegada un gran exemple de solidaritat mútua.

Aquesta resposta solidària va sorgir motivada des del primer moment per tal de donar resposta als col·lectius vulnerables amb els que treballem, ja que van patir molt més les conseqüències de l’estat d’alarma i el confinament. Molt adient l’expressió sempre plou sobre mullat, així col·lectius que ja tenien certes dificultats van veure agreujada la seva situació tant social com econòmica.

La principal tasca de Solidança, la inserció laboral a l’empresa ordinària, ha sigut molt més complicada per aquest 2020. Tot i això, Solidança hem treballat en ferm per mantenir la majoria dels llocs de treball, sobretot els destinats a persones en procés d’inserció laboral i amb grans esforços, s’ha aconseguit un 41% d’inserció, una mica menor que els darrers anys però un resultat bastant satisfactori donat el context.

Un dels trets diferencials de les entitats socials com la nostra és que treballem en un marc de resiliència, és a dir, que tenim capacitat per fer front a les dificultats, les encarem per tirar endavant, i amb la premissa de no deixar ningú enrere. Aquesta capacitat de resposta i l’àmplia xarxa amb la que comptem ha fet possible generar noves solucions, nous recursos i ens ha posat al davant de nous reptes per transformar les nostres activitats i mantenir els llocs de treball, alhora que ens adaptem a les noves demandes socials i ambientals.

El 2020 va ser complicat de sostenir econòmicament, l’efecte més fort va ser la davallada dels ingressos de la venda de segona mà i la dificultat per operar durant el confinament, la qual cosa ens va obligar a realitzar un ERTO per poder garantir la sostenibilitat de l’entitat en el seu conjunt. Tot i les dificultats que això ha suposat, hem pogut anar desenvolupant l’activitat i els nous projectes socials i ambientals al llarg de l’any. El Programa Roba Amiga de recollida i gestió del residu tèxtil, ha continuat sent referent en l’impuls de l’economia social i circular i s’ha pogut mantenir un nivell acceptable arribant a recollir més de 4.000 tones de residu tèxtil, que han permès mantenir amb molt d’esforç els 47 llocs de treball per a itineraris d’inserció vinculats a aquesta secció. Tot i els bons resultats, s’ha posat de manifest la necessitat d’impulsar encara més la recollida i de millorar el reciclatge del residu tèxtil i l’impuls de l’economia circular a través de la moda sostenible. Són apostes de futur, alineades amb els objectius europeus de reciclatge i que requeriran de suport econòmic per part dels ens competents (Ajuntaments, productors…). Solidança actualment participa al projecte europeu “Nous Horitzons” de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània amb l’objectiu d’impulsar aquestes millores dins el sector social que treballa en la gestió del residu tèxtil.

Un altre àmbit que ha aflorat aquest 2020 és l’escletxa digital que actua en diversos grups socials, Solidança som referents en reacondicionament i preparació per a la reutilització d’aparells d’informàtica i som membres de la xarxa circula.cat, per tant serem també molt actives en aportar solucions a aquesta situació, per tal que tant joves com grans tinguin accés a aparells d’informàtica a preus socials, i també desenvoluparem accions formatives en aquest àmbit.