Tret de sortida al projecte Conduint a la inserció, iniciativa per cofinançar el carnet de conduir a persones en itinerari d’inserció

Aquest 2024, hem decidit engegar el projecte ‘Conduint a la Inserció’, una iniciativa que consta de la millora d’un dispositiu d’acompanyament i formació per a persones en situació de vulnerabilitat social, especialment dones i joves, i com a tret innovador, la possibilitat d’obtenir una beca per cofinançar el curs del carnet de conduir tipus B.  

L’objectiu principal és millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries a través d’itineraris d’inserció sociolaboral dins l’empresa Solidança Treball EI, SL. El col·lectiu al que s’enfoca el projecte són les persones en situació de risc d’exclusió social derivades de Serveis Socials. 

Un dels factors que disminueix el nivell d’ocupabilitat a l’hora de trobar feina a la comarca del Baix Llobregat és no disposar del carnet de conduir tipus B (per exemple, per poder accedir a zones industrials). Aquest projecte es proposa per tal de dotar a les persones aturades, prioritzant persones de la comarca, d’una beca que permeti l’obtenció d’aquest carnet i millorar aquest factor d’incidència.  

A més es pretén millorar la resposta que ja dona Solidança al fenomen de l’exclusió social el qual es defineix per l’acumulació de factors i dèficits socials que s’interrelacionen i es retroalimenten com la pobresa, l’atur, la precarietat, la discapacitat, la malaltia, l’accés restringit a prestacions socials, l’educació, l’accés al sistema sanitari, l’escletxa digital, dèficits de participació social, etc. 

Conduint a la Inserció dona noves eines d’innovació social i respostes a les persones que estan en situació de risc d’exclusió social amb la millora dels itineraris d’inserció sociolaboral. En paral·lel es lluita contra l’escletxa digital i les desigualtats de gènere i facilita eines, a través de la formació, per a entendre i conèixer el mercat de treball i saber com afrontar-s’hi. 

Les persones beneficiàries del projecte, rebran també formació en tècniques de recerca de feina, processos de selecció i entrevista així com objectius professionals, formació grupal en TIC, grup de conversa i CTs.  

  • Cat
  • Cast