197 alumnes es formen a Solidança al 2023 

Aquest 2023, al Centre de Formació de Solidança hem atès un total de 197 alumnes en diversos cursos i àrees educatives, segons la demanda del mercat, amb l’objectiu de crear noves oportunitats laborals per a les persones participants. 
 
Al nostre centre de formació situat a Sant Just Desvern, disposem al llarg de l’any d’una gran oferta de cursos de formació professionalitzadora gratuïts amb un l’objectiu de cobrir llocs de treball al, cada cop més competitiu, mercat laboral. Totes les formacions van acompanyades de tallers tècnics de recerca de feina, el desenvolupament de competències transversals i la possibilitat de realitzar pràctiques a empreses del sector. 
 
En general, les modalitats educatives destacades del 2023 han estat les següents: Formació d’Instal·lació i manteniment de plaques solars, curs de reparació de mòbils, tauletes i ordinadors, atenció al client i curs de logística i e-commerce, gestió de residus, neteja, operador de plataformes i de carretons i moltes altres formacions específiques de millora continua personal. 
 
La formació d’instal·lació i manteniment de plaques solars, ha gaudit d’una nova edició aquest 2023, obert per qualsevol persona, amb un total de 10 persones formades. Durant el curs, les alumnes han après les tècniques bàsiques d’instal·lació i manteniment de plaques solars fotovoltaiques, a més de competències transversals, digitals, i de recerca de feina, tot això acompanyat amb pràctiques formatives no laborals. I PRL d’alçada i TPC d’electricitat. El curs ha tingut molt èxit, ja que ha permès la inserció d’algunes persones participants en un sector en creixement continu i que requereix mà d’obra qualificada. 
 
La ReparaTIC, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha format en competències tècniques transversals relacionades amb la impressió 3D i la reparació de mòbils, tauletes i ordinadors. Tots els dispositius reparats durant el curs s’han destinat a persones de col·lectius vulnerables que els necessitin. 
 
Pel que fa a el Curs de Logística i E-Commerce, també d’Incorpora, les 17 alumnes assistents han après tècniques en gestió de magatzem, s’han graduat amb el carnet de carretoner i pont grua, a més de rebre formació en competències transversals i digitals i fer pràctiques formatives en empreses del sector. 
 
Des de l’entitat també hem ofert formacions internes al personal de Solidança per preparar-los per al seu futur laboral un cop s’acabin els diferents programes d’inserció. Un exemple bon exemple és el Programa de Formació i Treballa a persones joves tutelades i extutelades amb diversos cursos com els d’intel·ligència emocional, treball en equip o els cursos d’operador de carretons i plataformes. 
 
A més a més, de les formacions incloses en els itineraris d’inserció sociolaboral que realitzem a l’entitat i les formacions incloses en el Programa Treballa’t executat a Sant Vicenç dels Horts, impulsat per l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals (convocatòria 2022-2023), programa de Dinamització del mercat de treball, línia Orientació i formació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Per aquest 2024 continuarem treballant per avançar cap a la inserció laboral a través dels diferents programes formatius que ofereixin oportunitats laborals a les persones. 

  • Cat
  • Cast