241.421 kg de residus recollits gràcies al servei de recollides, trasllats i buidatges de l’entitat

Des dels inicis de l’activitat de Solidança, oferim un servei especialitzat en recollides, trasllats i buidatges, tant de particulars com d’empreses, que es dedica a la recollida a domicili de residus voluminosos, incloent-hi mobles, electrodomèstics i roba, entre d’altres.

Durant el 2022, hem aconseguit la fita de 241.421kg de residus recollits, un procés que a permès la creació de dos llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, que formen part d’un itinerari d’inserció amb l’entitat. D’aquests residus recollits, 158.401 kg han pogut ser reutilitzats, el que suposa un percentatge del 65.6% de reutilització de voluminosos recollits.

Cal destacar que aquest servei proporciona un doble impacte, tant social, com ambiental: per una banda, permet la creació de llocs de treball dedicats a persones en situació de vulnerabilitat social i, a més, fomenta la reutilització i l’allargament de la vida útil de mobles i aparells electrònics, evitant que aquests esdevinguin un residu.

En comparació a l’any anterior, les recollides han augmentat un 37%, és a dir, enguany s’han recollit 65.371kg més de residus voluminosos.

Com se sol·licita el servei?

El servei pot sol·licitar-se trucant al 936854434 o enviant un correu a solidan@test.solidanca.cat, especificant quin és el tipus de recollida que es necessita i quina mena de residu hem de recollir.

Un cop rebuda la sol·licitud, contactarem amb vosaltres, i procedirem a iniciar una valoració de la recollida.

On van a parar els objectes recollits?

L’objectiu de la recollida a domicili és preservar el millor estat possible dels mobles i voluminosos en qüestió, així com oferir una correcta gestió d’aquest residu.

Un cop l’equip de serveis logístics ha fet la recollida, els mobles i electrodomèstics són traslladats a la nostra planta de Preparació per a la Reutilització a Sant Just Desvern, amb el propòsit de fomentar la seva circularitat i tornar a ser introduïts al mercat.

Un cop són rebuts a la planta, es pesen i registren, per després ser classificats en funció del seu estat. Per valorar quina classe de reparació han de rebre, els residus passen per un procés de revisió, on es decideix si és factible la seva Preparació per a la Reutilització, o si l’única alternativa és desballestar-los i assegurar-nos que són reciclats de forma adequada. El desballestament també és una tècnica de reaprofitament: en separar les peces, podem reutilitzar aquelles que sí que funcionen de l’aparell i fer upcycling.

Quan els residus han estat netejats i adequats o, en cas de ser necessari, se’ls ha aplicat un procés de restauració i redisseny, són traslladats a les botigues de Solidança / Roba Amiga, amb la finalitat de garantir la seva circularitat a través de la venda d’articles de segona mà. Impulsant un consum ètic i responsable, evitem que els voluminosos recollits esdevinguin residu, i allarguem la seva vida útil gràcies a les botigues.

  • Cat
  • Cast