Brigada SoliEnergia: l’equip de treball d’instal·lació i manteniment de plaques solars de Solidança

Solidança impulsa el projecte “SoliEnergia: l’energia social”, la creació d’una brigada de manteniment i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, enfocada a crear nous llocs de treball per a joves i dones en situació de vulnerabilitat social.

Valorem molt positivament els primers mesos d’activitat de la brigada, que ha permès la nova contractació de 3 persones: dues dones i un jove en situació de vulnerabilitat social. A més, el servei ha mantingut un lloc de feina del Centre de Preparació per la Reutilització de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics de Solidança.

Abans d’iniciar el servei, el personal va rebre formació especialitzada en manteniment i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb l’ajuda de la cooperativa Azimut 360, a més de formacions  de  PRL  d’alçada,  de  TPC d’electricitat de baixa  tensió,  d’operador/a  de  carretons  i  de plataformes elevadores.

El personal de la Brigada forma part d’un itinerari d’inserció sociolaboral amb l’entitat, amb el propòsit d’impulsar la seva integració al món laboral. Mitjançant un diagnòstic ocupacional, acompanyat d’un procés formatiu i amb el seguiment de tutories individualitzades, oferim una atenció holística de la persona, per fomentar la seva posterior inserció.

La Brigada de SoliEnergia ha estat activa des de l’1 de novembre del 2022, fent tasques de muntatge i manteniment de plaques solars fotovoltaiques a diferents empreses.

La motivació principal d’aquest projecte és generar una nova línia de treball en el marc de la transició energètica, que ofereixi noves oportunitats laborals a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i, en especial, a les dones, amb la voluntat de trencar amb els estereotips de gènere que dominen aquest camp.

Al mateix temps, el servei genera una nova font d’autoconsum d’electricitat sostenible i sensibilitza a la població sobre l’efecte positiu de les energies renovables.

La formació professionalitzadora, eina clau en la construcció de la Brigada

Les persones contractades per dur a terme aquesta brigada, han estat seleccionades a partir de la 2a promoció del curs d’Instal·lació i Manteniment de Plaques Solars del Centre de Formació de Solidança. Les participants van rebre 20h de formació en TPC d’electricitat de Baixa tensió, 8 h en PRL d’alçada, 30 h en carretons elevadors, i 15 h en plataformes elevadores, a més de pràctiques formatives no laborals.

Les formacions, com totes les que oferim des de l’entitat, van anar acompanyades del reforç de competències transversals i habilitats personals, per recuperació de l’autoestima i l’autonomia personal que ajuden a la persona a tenir una actitud més positiva i optimista de la seva pròpia situació i a prendre consciència de les possibilitats reals de feina.

El projecte “SoliEnergia: l’energia social” és promogut i finançat per la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball.

Aquest projecte pertany a la convocatòria de subvencions a la Xarxa d’ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i cooperativa.

  • Cat
  • Cast