Circular Wool ha estat presentat al Workshop ‘L’elefant a l’habitació (de la indústria tèxtil) 

Aquest dimarts, el projecte Circular Wool, la iniciativa d’innovació tèxtil de creació de fil d’alta qualitat a base de llana reciclada, ha estat presentada al Workshop ‘L’elefant a l’habitació (de la indústria tèxtil),  un espai interactiu com a oportunitat per abordar conceptes clau davant la necessitat de transició cap a la circularitat en un sector fonamental en l’emergència climàtica, tot de la mà de Oiko Design Office. 

Després d’un marc conceptual i a través d’una dinàmica participativa, els participants han reflexionat sobre la seva pròpia empresa. En acabar el workshop, s’han proporcionat resultats concrets destacant els punts forts i febles de les empreses participants amb possibles vies per millorar internament. 

La sessió ha culminat amb la presentació dedicada al projecte Circular Wool, a càrrec d’Esther Alcaraz, Responsable del departament de I+D, i Georgina Fabregat, Tècnica del departament de I+D, de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil (FITEX). 

CircularWool, la creació de noves filatures a partir de llana reciclada  

CircularWool va néixer a partir de la cooperació entre diverses baules de la cadena tèxtil unint a Hilaturas Arnau, Fitex i Solidança/Roba Amiga i amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de material reciclat tèxtil i incorporar-lo a les produccions locals, amb una clara intenció de contribuir a la circularitat tèxtil i local. 

 Aquest projecte és una aposta clara per la col·laboració i coordinació entre diferents baules de la cadena. El fi de vida, la creació de material tèxtil i la producció de productes de moda per al mercat, s’uneixen per a desenvolupar un fil de qualitat de base de llana post-consum reciclada, amb barreges d’altres fibres de baix impacte. 

 Aquest desenvolupament tècnic es dona a partir de combinar les necessitats tècniques requerides per la indústria, les necessitats de qualitat de mercat i l’increment en quan a capacitat de classificació fina que aporta Solidança amb l’expertesa i nova tecnologia adquirida. 

  • Cat
  • Cast