En 2023 hem recollit 268.143 kg de residus  gràcies al servei de recollides i buidatges  

Des dels inicis de Solidança oferim el servei especialitzat en recollides i buidatges, tant de particulars com d’empreses, es dedica a la recollida a domicili de residus voluminosos, incloent-hi mobles, electrodomèstics o altres residus de gran volum. 

Durant el 2023, hem aconseguit la fita de 268.143 kg de residus recollits, un procés que a permès la creació de 20 llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, que formen part d’un itinerari d’inserció amb l’entitat. D’aquests residus recollits, 104.604 kg han pogut ser reutilitzats, a les nostres botigues el que suposa un percentatge del 39 % de reutilització de voluminosos recollits.  

Cal destacar que aquest servei proporciona un doble impacte, tant social, com ambiental: per una banda, permet la creació de llocs de treball dedicats a persones en situació de vulnerabilitat social i, a més, fomenta la reutilització i l’allargament de la vida útil de mobles i aparells electrònics, evitant que aquests esdevinguin un residu.  

Des de Solidança seguirem apostant per aquest servei que fomenta l’economia circular i la gestió dels residus apostant per a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social.  

Com se sol·licita el servei? 

El servei pot sol·licitar-se trucant al 936854434 o enviant un correu a solidan@test.solidanca.cat, especificant quin és el tipus de recollida que es necessita i quina mena de residu hem de recollir. 

Un cop rebuda la sol·licitud, contactarem amb vosaltres, i procedirem a iniciar una valoració de la recollida. 

On van a parar els objectes recollits? 

L’objectiu de la recollida a domicili és preservar el millor estat possible dels mobles i voluminosos en qüestió, així com oferir una correcta gestió d’aquest residu. 

Un cop l’equip de serveis logístics ha fet la recollida, els mobles i electrodomèstics són traslladats a la nostra planta de Preparació per a la Reutilització a Sant Just Desvern, amb el propòsit de fomentar la seva circularitat i tornar a ser introduïts al mercat. 

Un cop són rebuts a la planta, es pesen i registren, per després ser classificats en funció del seu estat. Per valorar quina classe de reparació han de rebre, els residus passen per un procés de revisió, on es decideix si és factible la seva Preparació per a la Reutilització, o si l’única alternativa és desballestar-los i assegurar-nos que són reciclats de forma adequada. El desballestament també és una tècnica de reaprofitament: en separar les peces, podem reutilitzar aquelles que sí que funcionen de l’aparell i fer upcycling. 

Quan els residus han estat netejats i adequats o, en cas de ser necessari, se’ls ha aplicat un procés de restauració i redisseny, són traslladats a les botigues de Solidança / Roba Amiga, amb la finalitat de garantir la seva circularitat a través de la venda d’articles de segona mà. Impulsant un consum ètic i responsable, evitem que els voluminosos recollits esdevinguin residu, i allarguem la seva vida útil gràcies a les botigues. 

  • Cat
  • Cast