Gestionem 10.879 tones de residus a les Deixalleries gestionades per Solidança en 2023

Aquest 2023 hem gestionat un total de 10.879 tones de residus a través del model de gestió amb impacte social i ambiental que fem a Solidança a les 6 Deixalleries que gestionem a la província de Barcelona. D’aquestes 10.879 tones, 36 d’elles les hem pogut reutilitzar, gràcies al procés de Preparació per a la Reutilització i d’economia circular dels residus que duu a terme l’entitat. 

Convertint els residus en recursos a través de processos de recuperació i reutilització, hem pogut estalviar 148.910 kg de CO₂ a l’atmosfera, i un total de 13 llocs de treball reservats per a itineraris d’inserció. 

Cal destacar que a més de fomentar l’economia circular, la gestió de les Deixalleries per part de Solidança fomenta al mateix temps l’economia social, creant llocs de treball destinats a fer itineraris d’inserció a persones en situació de vulnerabilitat social.   

Actualment, Solidança gestiona diverses deixalleries situades a: Montjuïc, Esplugues/Sant Joan Despí, Sant Just, Viladecans i Mataró, a més de les minideixalleries de Viladecans i de Mataró. 

El model de les deixalleries 

Solidança hem consolidat un model de gestió de Deixalleries que té en compte tres eixos principals: la reutilització i l’optimització de l’aprofitament dels residus, la inserció laboral i l’educació ambiental. 

Un clar exemple d’aquest model és la Deixalleria de Viladecans, reconeguda com a Deixalleria de 3a Generació. Això vol dir que, no és únicament un punt de recollida de residus, sinó que proveeix altres serveis que suposen un valor afegit. 

A més de ser un punt de recollida de residus, és reconeguda per la seva contribució en la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social. Gràcies a la implicació de l’Empresa d’Inserció Solidança Treball, el personal que treballa a la Deixalleria forma part d’un itinerari d’inserció sociolaboral gestionat per l’entitat, on col·lectius en situació de vulnerabilitat social es beneficien d’una estada de contractació temporal, mentre reforcen les seves habilitats per reinserir-se al món laboral ordinari. 

Al mateix temps, diem que assoleix la 3a Generació, ja que inclou un element clau: l’educació ambiental. La Deixalleria de Viladecans és un espai de sensibilització, formació i conscienciació ciutadana, on poder aprendre i incorporar habilitats més sanes i sostenibles amb el planeta i les persones com poden ser l’hort urbà gestionat per persones voluntàries del municipi, un hotel d’insectes que es complementa amb visites d’escoles i centres de treball per donar a conèixer el projecte. 

Des de Solidança apostem per consolidar el model i estendre’l, on les deixalleries puguin esdevenir espais amables de participació, formació i prevenció de residus, així com espais per a la innovació i la creativitat. 

  • Cat
  • Cast