Coneix el procés de creació del fil de llana reciclada amb CircularWool 

CircularWool és un projecte nascut a partir de la cooperació entre diverses baules de la cadena tèxtil unint a Solidança/Roba Amiga, Hilaturas Arnau i Fitex, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de material reciclat tèxtil i incorporar-lo a les produccions locals, amb una clara intenció de contribuir a la circularitat tèxtil i local. 
 
Aquest projecte és una aposta clara per la col·laboració i coordinació entre diferents baules de la cadena. El fi de vida, la creació de material tèxtil i la producció de productes de moda per al mercat, s’uneixen per a desenvolupar un fil de qualitat de base de llana post-consum reciclada, amb barreges d’altres fibres de baix impacte. 
 
El projecte CircularWool, ha necessitat diverses fases de treball per arribar al seu procés final: la creació d’una carta de fils reciclats preparats per comercialitzar-se. Us expliquem com ha estat aquest procés: 
 

Primera fase: DISSENY PER LA CIRCULARITA
 
En aquesta fase vam començar realitzant un estudi profund sobre les possibilitats que ofereixen les barreges de fibres de baix impacte amb material tèxtil post-consum. Es tracta d’un estudi exploratori sobre les necessitats per a les produccions de moda de tota la cadena del sector. També s’ha fet una exploració profunda del material post-consum que s’obté durant el procés de recollida selectiva. 
 
Després, a partir de la suma de necessitats i requisits tècnics demandades per filador, productors i marques de moda, es fa un procés de co-disseny on participaran algunes marques i filadors per poder desenvolupar una primera caracterització del fil per on poder començar a treballar. 
 
En aquest moment ja entrem en la fase de classificació del fil, amb la selecció i classificació de material tèxtil per al reciclatge amb la tecnologia de separació per òptics del sistema FIBERSORT. 
 
Després d’això, el material seleccionat per categories serà preparat per al seu reciclatge, i es procedirà a la retirada de tota mena de material rígid incrustat, considerat com impropi per a l’elaboració de fil fins a tenir una selecció neta. 
 
Posteriorment, fem estudis de rendiments de triatge específics per a les fraccions de reciclables, i acabem aquesta fase amb l’estudi dels costos de preparació per al reciclatge i comencem el trinxat del material recollit, separat i preparat pel reciclatge. 


 Segona fase: CARACTERITZACIÓ DELS FILS I VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I D’EXPLOTACIÓ
 
En aquesta segona fase hem realitzat el desenvolupament pròpiament dels fils, així com les diverses barreges, I números de fils que són testejats per analitzar la qualitat d’aquests. 
 
S’inicia barrejant el material reciclat amb fibres de baix impacte i reservant una quantitat de material per a la tintura de les fibres. 
 
És en aquest moment que comencem el doblegat del fil, una etapa imprescindible per poder obtenir fils que un cop teixits no virin i no dibuixin diagonals. 
 
En aquesta fase de creació i caracterització dels fils també hi ha tres activitats més que l’acompanyen: l’anàlisi ambiental dels fils, l’anàlisi de la viabilitat econòmica i el d’explotació del fil. 
 
Tercera fase: APLICACIÓ AL MERCAT 
 
Per tal d’aconseguir que els productors de moda i tèxtils locals demandin a la indústria materials tèxtils reciclats, la tercera fase està pensada perquè els productors puguin testejar directament la viabilitat d’incorporar aquests fils a les seves col·leccions. 
 
Des de Solidança, seguim treballant en la cerca de noves vies d’innovació tèxtil amb el propòsit de construir una indústria tèxtil més circular i respectuosa amb el medi ambient i les persones.