Coneix la política i declaració ambiental de Solidança

Com a entitat compromesa amb la salut mediambiental del planeta, Solidança fa més de 10 anys que compta amb un sistema de gestió ambiental (SGA) certificat amb els requisits de la UNE-EN ISO 14001:2015 i verificació EMAS. D’aquesta manera, apostem pel compliment dels requisits legals ambientals, i la protecció del medi ambient a través d’una estratègia d’economia circular, social i solidària; amb un enfoc de millora contínua.

Es comparteixen dos elements rellevants del SGA de Solidança: la Política Ambiental i la Declaració Ambiental.

La Política Ambiental consisteix en un document aprovat per direcció, en el qual s’especifiquen els compromisos de Solidança envers el medi ambient a través de la planificació, protecció i prevenció. Com a resultat, amb la Política Ambiental aconseguim controlar i mitigar els impactes ambientals sobre la població i els ecosistemes.

La Declaració Ambiental, en canvi, és un document que pretén facilitar a totes les parts interessades pertinents, informació ambiental respecte a l’impacte i comportament ambiental de Solidança i la millora permanent del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l’organització.

Tota aquesta informació, s’actualitza de forma anual amb totes les novetats i indicadors pertinents, que podreu trobar publicats a la nostra web en el següent enllaç: Política Ambiental i Declaració Ambiental.

  • Cat
  • Cast