Costura amb valor: l’aposta social del Taller Circular Upcycling 

El projecte Circular Upcycling, és un projecte pilot i innovador que genera i manté llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social a l’entitat, a través d’un taller de costura i confecció de peces d’upcycling a partir de l’aprofitament de tèxtil en desús.  
  
Es tracta d’un espai d’investigació i producció on creem peces úniques amb valor social i ambiental a través de l’aprofitament i la reutilització del residu tèxtil post-consum, per posteriorment posar-los a la venda a través de la nostra botiga en línia ( www.circularsecondhand.org ) i a algunes de les botigues físiques de Solidança / Roba Amiga.  
  
Tot i el valor mediambiental que suposa recuperar el tèxtil rebutjat, l’actiu principal del Taller de Circular Upcycling és la seva aposta social. Gràcies a la creació d’aquest espai, hem pogut promoure nous llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. Concretament, hem contractat una nova persona encarregada de costura i patronatge, a la vegada que hem pogut mantenir dos llocs de treball també en el mateix espai. Totes aquestes persones viuen una situació de risc d’exclusió social i passen per un procés d’inserció sociolaboral amb l’entitat. 

Davant les necessitats del taller, el projecte també compta amb una formació especialitzada dins l’horari laboral per a les persones treballadores del taller de costura i confecció. En aquesta formació s’introdueixen les diferents tècniques de realització dels patrons base i les seves transformacions.   

Com funciona un itinerari d’inserció? 

El procés d’inserció és una via per la qual transiten aquelles persones que arriben a l’entitat amb l’objectiu d’inserir-se en el mercat laboral ordinari. Es tracta de dibuixar un marc amb moltes vies disponibles i adaptables en funció de les necessitats de la persona.   

Tot i així, el procés d’inserció s’estructura en tres eixos: 

1.           Contacte i inici. Es presenten les expectatives, els interessos i les motivacions de la persona amb l’objectiu de conèixer quina és la seva predisposició i disposició de la persona usuària vers el procés d’inserció i formalitzar una demanda operable. 

2.           Projecte professional. En aquest moment es desenvolupa el projecte professional que permetrà el desenvolupament competencial. 

3.           Assoliment. Moment en què s’assoleix l’objectiu laboral o d’inserció, s’avalua el procés i es pacta la seva continuïtat. 

La inserció laboral de la persona usuària en el mercat ordinari és la fita de les empreses d’inserció. Tot el procés dissenyat i el treball realitzat conclou amb la incorporació de l’usuari en el mercat laboral, amb contractació regular i estable dels usuaris per part d’empreses ordinàries. Així doncs, el plantejament del projecte d’inserció laboral de Solidança no és només un programa d’orientació/inserció, sinó que incorpora dues vessants. Per una part el treball amb els beneficiaris, i, per l’altra la tasca de sensibilització i treball amb les empreses.  

  • Cat
  • Cast