Diferents entitats d’Aeress visiten Solidança

Diferents entitats d’AERESS visiten la Planta de Preparació per a la Reutilització de Solidança com a foment del treball en xarxa i el creixement del sector. Entre les visitants vam poder trobar amb l’Asociación Proyecto Lázaro, l’Associació El Rastrell i l’Asociación Proyecto Abraham, l’Associació Tapís, quatre entitats referents del tercer sector.
Durant la visita vam poder mostrar el funcionament de la planta de Preparació per la Reutilització (PxR) del residu tèxtil de Roba Amiga, la planta de PxR de residu RAEE (Aparells Elèctrics i Electrònics), el taller de restauració i PxR de mobles, a més de la nostra botiga més emblemàtica: la NAU de Sant Joan Despí. Tot això amb l’explicació de com potenciem aquestes activitats per a seguir fomentant la creació de llocs de treball, com es realitzen els itineraris d’inserció a l’entitat amb les persones tècniques i formadores que acompanyen a les treballadores, i amb els valors que seguim en tots els processos.
Així mateix, també vam tenir un moment per a poder compartir mètodes i filosofies de treball, per tal de millorar en conjunt i aportar cadascú els seus coneixements i experiències, amb moments de debat sobre el sector i propostes de millora.
Des de l’entitat seguim potenciant les sinergies i el treball en xarxa com a foment de l’economia social i circular.

Una acció que ens enforteix individualment a totes les entitats  i que preté generar forces i seguir poder oferint serveis basats en l’excelència que puguin seguir creixent i generant llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, que és l’objectiu principal que compartim.

L’Economia Social i Solidària es basa a compartir i no en competir!

Seguim potenciant el treball col·laboratiu i en xarxa. 

  • Cat
  • Cast