Economia social i noves oportunitats: assistim al congrés RREUSE Meeting a Sant Sebastià

Aquesta setmana hem participat en el RREUSE Meeting a Sant Sebastià, el congrés organitzat per la xarxa internacional que representa les empreses socials actives en la reutilització, reparació i reciclatge.

En aquest congrés, hem visitat les instal·lacions de la Fundació Social Emaús, entitat social associada al moviment d’Emaús Internacional que s’especialitza en el camp de treball de joves a Gipuzkoa.

Després de la visita, hem assistit a la primera sessió plenària, on hem tractat temes com l’accés a les oportunitats d’ajuda estatal, com són els subsidis, reemborsament de costos per l’ocupació de treballadores en situació de vulnerabilitat, per a empreses i entitats socials.

A la tarda, hem estat presents a la segona sessió del cicle de conferències titulada ‘L’era digital de les empreses socials: tendències i oportunitats dins de l’economia circular’, on s’ha presentat el nou projecte finançat per la UE (DigiSocCirc) i hem conversat sobre com es podria beneficiar i contribuir tota la xarxa RREUSE.

A més, hem gaudit d’un intercanvi obert per identificar desenvolupaments recents clau, lliçons i plans relacionats amb la digitalització dins de la xarxa RREUSE i de manera més àmplia.

Per acabar, l’últim bloc de trobades ha estat dedicat a una Assemblea General i Junta Directiva, composta per membres efectius i associats, on s’han revisat els estatuts, exposats els nous pressupostos, actualitzat sobre l’estat dels membres i la secretaria, així com recordar els mandats de la junta i les pròximes reunions.

Jornades com aquesta ens permeten seguir aprenent i conèixer noves dinàmiques del sector, per seguir avançant cap a un futur més just i sostenible.