Fase final de Circularwool: caracterització i creació de filatures reciclades

El projecte CircularWool, la iniciativa d’innovació tèxtil liderada per Solidança amb l’objectiu d’obtenir un fil d’alta qualitat amb una base de llana reciclada, es troba en la fase final del seu procés, encarregada de la caracterització dels fils reciclats.

Després d’una primera etapa d’estudi sobre les possibilitats que ofereixen les barreges de fibres de baix impacte amb material tèxtil post-consum, i seguida de la fase de trinxat, on hem donat sortida al trinxat del material recollit, separat i preparat, ens endinsem en l’últim esglaó de la cadena de producció del fil reciclat.

La caracterització dels fils ha començat amb el desenvolupament i la creació del mateix fil. Partint de 762 kg de residu tèxtil post-consum trinxat i classificat en colors, hem barrejat aquesta matèria trinxada amb fibres verges i/o reciclades preconsum (llana verge, viscosa i acrílic), amb l’objectiu de millorar les propietats del fil i fer més eficaç el procés de filatura.

Un cop obtenim els fils, analitzem les possibilitats de barreja per afegir consistència i suavitat al producte. Aquesta barreja és anomenada doblat, i l’hem confeccionat amb cotó reciclat i Ecovero, una fibra sostenible d’origen cel·lulòsic regenerada.

Finalment, per tal d’aconseguir un fil d’alta qualitat, el projecte se sotmet a una etapa de viabilitat. Aquesta fase consta de la creació d’una carta de fils amb l’oferta del producte que oferirem al mercat, de l’anàlisi mediambiental del cicle de vida dels fils resultants, de l’anàlisi de viabilitat econòmica per a obtenir un preu de mercat, i de l’anàlisi d’explotació del fil, així com la seva patentabilitat.

CircularWool, la creació de noves filatures a partir de llana reciclada

CircularWool va néixer a partir de la cooperació entre diverses baules de la cadena tèxtil unint a Hilaturas Arnau, Fitex i Solidança/Roba Amiga i amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de material reciclat tèxtil i incorporar-lo a les produccions locals, amb una clara intenció de contribuir a la circularitat tèxtil i local.

Aquest projecte és una aposta clara per la col·laboració i coordinació entre diferents baules de la cadena. El fi de vida, la creació de material tèxtil i la producció de productes de moda per al mercat, s’uneixen per a desenvolupar un fil de qualitat de base de llana post-consum reciclada, amb barreges d’altres fibres de baix impacte.

Aquest desenvolupament tècnic es dona a partir de combinar les necessitats tècniques requerides per la indústria, les necessitats de qualitat de mercat i l’increment en quan a capacitat de classificació fina que aporta Solidança amb l’expertesa i nova tecnologia adquirida.

  • Cat
  • Cast