Nou servei de recollida a domicili a Mataró: una aposta per la millora ambiental i social de la ciutat

El proper 1 de setembre Solidança iniciarà el servei de recollida a domicili de mobles i voluminosos a la ciutat de Mataró, un servei personalitzat de recollida a domicili segons demanda que facilitarà molt la gestió a la ciutadania i alhora fa possible augmentar les oportunitats de reutilització.

A més, aquest nou servei generarà la creació de 14 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió del municipi, aportant a més d’un valor ambiental també un valor social al servei.
S’estima una recollida anual de 3000 tones, de les que es prepararan per a la reutilització un 6%: 180.000kg de residus voluminosos que és recircularan i tornaran a ser útils a través de la venda de segona mà. I aconseguirem així:
· Disminuir la quantitat de residus destinats a tractament finalista i, per tant, de les seves problemàtiques ambientals.
· Estalviar en consum de matèries primeres per generar nous materials (fusta, aigua, metalls…)
· Reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle. 609.036 kg de CO2 a l’any.
· Impulsar l’economia circular al municipi, permetent la reutilització contínua dels materials i promovent un consum més responsable oferint l’opció de compra d’articles de segona mà.

Veiem aquesta aposta de la ciutat de Mataró com una gran oportunitat d’innovació ecosocial, amb la creació de llocs de treball per a inclusió social i l’impuls de l’economia circular i social al territori, amb una clara millora pel medi ambient. Un model de gestió que de ben segur esdevindrà referent per avançar en els reptes ambientals i els objectius establerts de recollida selectiva del 55% per al 2025 i 60% al 2030.