Política de Privacitat
Tractament de dades segons RGPD

¿Qui es el Responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 de d’abril de 2016 i la normativa vigent en protecció de dades, posem en el seu coneixement que el Responsable del tractament de les seves dades és: Solidança Treball, Empresa d’Inserció, SL. (en endavant SOLIDANÇA), com a representant del grup d’empreses SOLIDANÇA ((Solidança Treball EI, S.L., Associació Solidança, ADAD L’Encant GIRONA. i EcoInserta), amb domicili a aquests efectes a C/Treball, 5 08960 Sant Just Desvern, Barcelona número de C.I.F.: G64266281.
Si desitja posar-se en contacte pot fer-ho en aquesta adreça o per e-mail a: dpd@test.solidanca.cat.
¿Amb quines finalitats recollim les seves dades?
SOLIDANÇA utilitza les seves dades únicament per enviar-li el butlletí de notícies que es distribueix periòdicament i per informar de les activitats relacionades amb l’entitat.
¿Quines dades es tracten?
Les dades a tractar per SOLIDANÇA dintre del marc de la relació amb el interessat i condicionat a les finalitats consentides, s’incloguin en les següents categories:
• Dades mínimes necessàries per contactar que vostè complimenta al formulari de client per identificar-li i poder mantenir contacte: nom i cognom, adreça, telèfon i e-mail.
¿Quant de temps guarden les seves dades?
Vostè rebrà informació sempre que disposem del seu consentiment. Solidança posa a la seva disposició un enllaç electrònic perquè pugui esborrar-se de manera immediata. També pot esborrar-se en qualsevol moment enviant un escrit, trucant per telèfon al 93.685 44 34 o mitjançant l’e-mail a l’adreça a dalt indicada.
¿A quin destinataris es comuniquen les seves dades?
Les seves dades podran ser enviades únicament a entitats vinculades amb SOLIDANCA de serveis similars (Solidança Treball EI, S.L. i Associació Solidança). Les seves dades només es faran servir amb el consentiment inequívoc.
¿Quines són les bases legals pel tractament de les seves dades?
Les seves dades només es faran servir amb el consentiment inequívoc en cas de no existir una relació contractual prèvia. En tot cas no rebrà cap notícia de Solidança si exerceix el seu dret de esborrar-se.
¿Quins són els seus DRETS?
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i supressió, així com del tractament de dades a tercers en el seu cas en qualsevol moment mitjanant escrit indicant EXERCIR DRETS RGPD a l’adreça a dalt indicada.
Sempre pot acudir a www.agpd.es si considera que hem vulnerat els seus drets.

  • Cat
  • Cast