Solidança participa en el projecte Subtract

Dins del  marc del Circular Economy Hotspot Catalonia 2021, que es va celebrar durant els dies 16 i 18 de novembre, també vam ser partíceps del projecte Subtract.

Des de Solidança vam obrir les portes de la deixalleria i els Encants de Viladecans com a model d’èxit d’economia circular pel seu valor ambiental i social. La deixalleria 3.0 de Viladecans és un referent en la gestió de residus amb valor social, el projecte consta de diferents serveis: Espai Viladecans Repara, Botiga els Encants de Viladecans, Mini-deixalleria mòbil, espai de sensibilització per a visites i usuàries sobre el cicle del compost, visites guiades a escoles i entitats…

Durant la visita de l’Economy Circular Hotspot Catalonia també van tenir presència els serveis de la ReparaTruck i DidalTruck com a exemple de projectes de sensibilització ambiental i prevenció de residus.

Com a centre de reutilització necessitem comptar amb un model de negoci econòmicament sostenible. El projecte SUBTRACT es concentra en les fases de posada en marxa i desenvolupament dels centres de reutilització per tal d’aconseguir que siguin efectius i duradors. Això es tradueix en la necessitat de comptar amb un flux constant d’entrada i sortida de productes perfectament preparats per a la seva reutilització, a través d’una estructura de gestió professional, una estratègia financera adequada i una imatge atractiva per als usuaris.

Coneix més sobre el projecte SUBTRACT:

Objectius 

A través de la recerca de coneixement i l’intercanvi d’experiències, el projecte elaborarà:

  • Pautes per a desenvolupar tot el potencial dels centres de reutilització i per a fer-los competitius.
  • Orientacions dirigides a les autoritats del FEDER i a altres responsables polítics sobre com avaluar i dirigir els centres de reutilització dels territoris implicats.
  • Models i principis de negoci que ajudaran els actors implicats en la cadena de reutilització (governs regionals i locals, gestors de residus, ONGs, entitats socials, etc.) per tal de crear xarxes de col·laboració fortes i eficaces entre tots ells.
  • Mesures per promoure la prevenció de residus i les activitats de reutilització i preparació per a la reutilització, així com afavorir les aportacions dels ciutadans.
  • Estratègies de conscienciació i models de campanyes eficients per tal d’estimular l’oferta i la demanda de béns reutilitzables i fer-los atractius i desitjables.

 

Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.