Solidança Treball EI SL inicia el projecte Solidança Insereix subvencionat per Fundació La Caixa

Gràcies a la subvenció de la convocatòria de Projectes Socials Catalunya 2022 de la Fundació La Caixa, l’empresa d’inserció de Solidança inicia el seu projectes Solidança Insereix.

El projecte te per objectiu augmentar les possibilitats d’inserció de les persones beneficiàries del projecte a través de la formació i capacitació d’aquestes a través d’itineraris d’inserció sociolaboral amb perspectiva de gènere.  Per tal d’assolir l’objectiu esmentat es realitza un procés d’acollida i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social amb les quals es dissenya de forma individualitzada amb una tècnica d’inserció el seu itinerari i el pla de treball amb la definició dels objectius professionals que l’individu pretén assolir.

L’itinerari d’inserció inclou un itinerari formatiu en el que es presentaran cursos de llengua catalana amb grups de conversa, formació en TIC, accions per millorar les estratègies de recerca de feina, accions grupals formatives en processos de selecció i autocandidatures i formació en competències transversals.

D’altra banda, des de Solidança Treball es treballarà en la prospecció de les empreses del territori per de sensibilitzar-les i augmentar el nombre de contractacions de persones en situació vulnerable.