SoliEnergia instal·la 15 plaques a la Parròquia Mare de Déu del Carme

La Brigada de manteniment i instal·lació de plaques solars de SolidançaSoliEnergia, integrada per dones i joves en situació de vulnerabilitat social, ha col·locat 15 plaques fotovoltaiques a la Parròquia Mare de Déu del Carme, a Sant Joan Despí.

Amb la voluntat de convertir la parròquia en un espai més sostenible, la Parròquia ha decidit, a través de l’empresa Solvat, subcontractar a la nostra Brigada, en una aposta per l’energia renovable, però també per la creació de llocs de feina per a persones en situació de vulnerabilitat.

Aquest servei ha permès la nova contractació de 3 persones: dues dones i un jove en situació de vulnerabilitat social. A més, ha mantingut un lloc de feina del Centre de Preparació per la Reutilització de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics de Solidança.

SoliEnergia, l’energia social de Solidança

La Brigada de manteniment i instal·lació de plaques, porta activa des del novembre del 2022, després que el personal rebés formació especialitzada en manteniment i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb l’ajuda de la cooperativa Azimut 360, a més de formacions de PRL d’alçada, de TPC d’electricitat de baixa tensió, d’operador/a de carretons i de plataformes elevadores.

El personal de la Brigada forma part d’un itinerari d’inserció sociolaboral amb l’entitat, amb el propòsit d’impulsar la seva integració al món laboral. Mitjançant un diagnòstic ocupacional, acompanyat d’un procés formatiu i amb el seguiment de tutories individualitzades, oferim una atenció holística de la persona, per fomentar la seva posterior inserció.

La motivació principal d’aquest projecte és generar una nova línia de treball en el marc de la transició energètica, que ofereixi noves oportunitats laborals a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i, en especial, a les dones, amb la voluntat de trencar amb els estereotips de gènere que dominen aquest camp.

Al mateix temps, el servei genera una nova font d’autoconsum d’electricitat sostenible i sensibilitza a la població sobre l’efecte positiu de les energies renovables.

SoliEnergia, l’energia renovable i social