Gestionem més de 14.000 tones de residus a les Deixalleries durant el 2022

Al llarg de 2022, hem tractat 14.227 tones de residus gràcies a la gestió que fa Solidança de diverses Deixalleries a la comarca de Barcelona. D’aquestes 14.000 tones, 59 d’elles les hem pogut reutilitzar, gràcies a un procés de Preparació per a la Reutilització dels residus que duu a terme l’entitat.

Allargant la vida útil i convertint els residus en recurs, hem pogut estalviar 244.048 kg de CO₂ a l’atmosfera, tot a través de processos de recuperació i reutilització. Aquests processos els duem a terme a la planta de Preparació per a la Reutilització (PxR) de Solidança, des d’on professionals formats efectuen un servei de qualitat i professionalitat basat en la transparència i en la traçabilitat.

Després de recollir-los, els residus entren en un circuit on es reben i registren, es revisen per al seu diagnòstic, i en cas de ser reutilitzables passen a la fase de reparació i comprovació en cas d’aparells elèctrics, i de tria i classificació, en cas del tèxtil.

Aquests articles, ara revaloritzats, es preparen per enviar-se a les botigues de segona mà que l’entitat Solidança té repartides a les províncies de Barcelona i Girona.

A més de fomentar l’economia circular, la gestió de les Deixalleries per part de Solidança fomenta al mateix temps l’economia social, creant llocs de treball destinats a fer itineraris d’inserció a persones en situació de vulnerabilitat social.  

Actualment, Solidança gestiona diverses deixalleries situades a: Montjuic, Esplugues/Sant Joan Despí, Sant Just, Viladecans i Mataró, a més de les minideixalleries de Viladecans i de Mataró.

El model de les deixalleries

Solidança hem consolidat un model de gestió de Deixalleries que té en compte tres eixos principals: la reutilització i l’optimització de l’aprofitament dels residus, la inserció laboral i l’educació ambiental.

Un clar exemple d’aquest model és la Deixalleria de Viladecans, reconeguda com a Deixalleria de 3a Generació. Això vol dir que, no és únicament un punt de recollida de residus, sinó que proveeix altres serveis que suposen un valor afegit.

A més de ser un punt de recollida de residus, és reconeguda per la seva contribució en la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social. Gràcies a la implicació de l’Empresa d’Inserció Solidança Treball, el personal que treballa a la Deixalleria forma part d’un itinerari d’inserció sociolaboral gestionat per l’entitat, on col·lectius en situació de vulnerabilitat social es beneficien d’una estada de contractació temporal, mentre reforcen les seves habilitats per reinserir-se al món laboral ordinari.

Al mateix temps, diem que assoleix la 3a Generació, ja que inclou un element clau: l’educació ambiental. La Deixalleria de Viladecans és un espai de sensibilització, formació i conscienciació ciutadana, on poder aprendre i incorporar habilitats més sanes i sostenibles amb el planeta i les persones com poden ser l’hort urbà gestionat per persones voluntàries del municipi, un hotel d’insectes que es complementa amb visites d’escoles i centres de treball per donar a conèixer el projecte.

Des de Solidança apostem per consolidar el model i estendre’l, on les deixalleries puguin esdevenir espais amables de participació, formació i prevenció de residus, així com espais per a la innovació i la creativitat.

  • Cat
  • Cast