La cooperativa Roba Amiga recull més de 13.900 tones de roba usada durant el 2022 a Catalunya, un 22% més que al 2021.

L’augment de la consciència per la cura sobre el planeta, la reutilització tèxtil i la credibilitat i transparència de la marca ha fet que enguany Roba Amiga hagi incrementat en un 22% els quilos de roba recollits.

La cooperativa Roba Amiga ha recollit 13.904.774 quilos de roba a Catalunya a través dels 3.030 contenidors taronges i punts de recollida Roba Amiga repartits als 568 municipis i empreses col·laboradores.

La gestió d’aquest residu durant el 2023 va evitar l’emissió d’un total de 347.619 tones de CO₂ a l’atmosfera -càlcul desenvolupat a través de ECO-TLC-, però el valor del projecte tèxtil de Roba Amiga va més enllà: el gest de dipositar la roba als contenidors taronges ha permès generar un total de 324 llocs de treball d’inserció per a persones en situació de vulnerabilitat social; creixent un 76% respecte a 2021. Entre d’altres, aquest augment també ve determinat per la incorporació d’un nou membre a la Cooperativa: Tapís Empresa d’Inserció.

Les donacions de tèxtil s’han dipositat als 3.000 contenidors taronges que Roba Amiga té repartits a 568 municipis i empreses de tota Catalunya.

El valor diferencial del projecte és que en cada una d’aquestes fases hi treballen persones que es troben en risc d’exclusió social; persones que dins del seu itinerari sociolaboral tenen l’oportunitat d’accedir a una feina. Els contractes d’inserció són contractes estables (mínim de 6 mesos), regulats a través de la Llei d’Empreses d’Inserció, que permeten a la persona recuperar o adquirir hàbits laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de feina al mercat ordinari. Un cop el treballador/a fa el salt a l’empresa ordinària, el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona en situació de vulnerabilitat que inicia un nou itinerari d’inserció. A més de ser una eina-pont cap al món laboral, els contractes d’inserció també aporten estabilitat econòmica i emocional.

La Cooperativa Roba Amiga, formada per vuit empreses d’inserció ADAD-L’Encant, Andròmines, Engrunes, Formació i Treball, Recibaix, Solidança Treball, Tapís i Troballes; és l’encarregada de l’administració dels contenidors i la recollida de roba usada. Després de la recollida, la roba es porta a les plantes de tractament tèxtils on passa per un procés de tria i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces, per la seva posterior reutilització i reciclatge.

El projecte cooperatiu actualment dóna feina, en l’àmbit de l’economia verda, social i solidària a 324 persones en risc d’exclusió

Pel que fa al tractament tèxtil, aproximadament el 50% del material recollit es prepara per a la seva reutilització. Un 45% es prepara per al seu reciclatge a noves fibres. I el 5% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica. Aquest projecte segueix un model d’economia circular i sostenible en el temps que genera un doble impacte:

  • Social: genera llocs de treball per a persones en risc d’exclusió
  • Ambiental: converteix el residu en un recurs a través de la reutilització i s’evita la generació d’emissions de CO₂ al medi.

La roba recollida que es pot reutilitzar es gestiona per a la seva posterior distribució. Aquesta es pot destinar a persones provinents dels Serveis Socials, així com per a la comercialització a les botigues de segona mà promogudes per les entitats de Roba Amiga, on s’ofereix a preus assequibles per fomentar la reutilització i el consum responsable. Actualment, la Cooperativa compte amb 36 botigues per tota Catalunya.

Per tant, aquests resultats ens animen un any més a seguir treballant per un model d’economia circular i social en què la gestió del residu tèxtil suposa una gran oportunitat de creació de llocs a treball per la inserció laboral.

Cooperativa Roba Amiga

El Programa Roba Amiga neix al 2002, amb el suport dinstitucions tant públiques com privades amb lobjectiu que les entitats socials sorganitzessin per a millorar la gestió integral i comercialització de la roba de segona mà potenciant la vessant empresarial, facilitant així la contractació de persones en situació de risc dexclusió social i reduint a la vegada el volum de residus municipals que senvien a labocador. La Cooperativa Roba Amiga es formada per vuit empreses dinserció

ADADLEncant, Andròmines, Engrunes, Formació i Treball, Recibaix, Solidança, Tapís  i Troballes; encarregades de la recollida i gestió del tèxtil. La missió principal de Roba Amiga és la recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates i altres residus tèxtils per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge, mitjançant un model de negoci eficient, que fomenti la integració de persones.

  • Cat
  • Cast