Participem a les Taules Rodones del II Congrés Catalunya Circular  

Assistim al II Congrés Catalunya Circular, una trobada anual d’agents de l’àmbit públic, privat i tercer sector, compromesos amb la consolidació de l’economia circular a Catalunya. 

L’objectiu és oferir un espai de trobada i de reflexió únic i crear una visió estratègica compartida que afavoreixi iniciatives i projectes de referència en diversos sectors pioners en aquest àmbit. 

 En aquesta edició, Nati Yesares, cap de Medi Ambient de Solidança, formarà part de la Taula rodona del sector dels residus sobre l’aplicabilitat de la normativa i els reptes associats en relació amb la traçabilitat dels residus RAEEs. 

 Solidança, com a gestora de residus RAEEs autoritzada, compta amb l’experiència i el recorregut que la capacita per assegurar una correcta gestió d’aquests residus a través de la normativa, a més de seguir treballant per millorar la seva traçabilitat. 

L’edició 2024 de la trobada s’enfoca en models de negoci circulars amb casos pràctics d’empreses tractores, en iniciatives impulsades pels agents de l’Administració, en estratègies territorials multinivell i sessions sectorials participatives. 

 El Congrés Catalunya Circular es desenvoluparà en dos dies. El primer dia inclourà una primera part amb ponències i taules rodones en què es presentaran nous models de negoci circulars i exemples de governança de l’economia circular des de diferents escales territorials. Tot seguit, tindrà lloc una segona part de networking i sessions sectorials paral·leles per incentivar aliances circulars. Enguany els sectors que es debatran seran el dels envasos i embalatges, el del tèxtil i moda, el de la gestió dels residus i el de la construcció. 

Solidança i la gestió dels RAEE’s 

Des del 2016, Solidança compta amb una de les primeres plantes de Catalunya autoritzada per a la gestió i Preparació per a la Reutilització (PxR) d’aquests residus, des d’on professionals formats a través d’itineraris d’inserció sociolaborals efectuen un servei de qualitat i professionalitat basat en la transparència i en la traçabilitat dels RAEE. 

 En l’últim any, la planta del RAEE de Solidança ha gestionat 143.752 kg de residus RAEE, dels quals un 11% s’han pogut reutilitzar, gràcies al procés de Preparació per la Reutilització. Això suposa un estalvi de 574.577 kg d’emissions de CO₂ a l’atmosfera. 

 A més de reduir l’impacte mediambiental, aquest servei garanteix el compliment de l’actiu principal de la nostra entitat: la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social. Part de l’equip de la planta de residus, està conformat per personal derivat d’itineraris d’inserció de l’entitat. 

  • Cat
  • Cast