Solidança i la multinacional Bauhaus creen sinergies per donar oportunitats als alumnes en pràctiques

Cinc persones formades en el curs de logística en e-commerce per Solidança inicien el seu període de pràctiques a l’empresa de bricolatge Bauhaus.

Els alumnes faran un total de 80 hores de pràctiques, s’encarregaran del servei de Click & Collect i de la gestió de comandes al client. Posaran en pràctica la preparació de comandes personalitzades als clients i altres competències transversals treballades durant el curs de e-commerce.

Pels joves formats, és una gran oportunitat poder realitzar el període de pràctiques en una empresa amb tanta trajectòria i solidesa com és el cas de la multinacional  Bauhaus. Els alumnes podran aplicar i complementar la formació adquirida per Solidança, posaran en pràctica tot el que han après fins al moment i s’aproparan a la realitat de l’àmbit professional. A més aquesta experiència,augmentarà la seva autoestima i seguretat personal, els permetrà crear una xarxa  de contactes i augmentarà l’exigència i els hàbits professionals ( horaris, puntualitat compromisos i responsabilitats laborals).

Apostem per la formació amb l’objectiu d’aconseguir la inserció dels alumnes

Una de les apostes de Solidança és la formació i amb l’objectiu d’aconseguir la inserció dels alumnes, fomentem la realització de pràctiques en empreses del sector.

És per aquest motiu que la participació de les empreses és clau per afavorir l’ocupabilitat d’aquestes persones i a la vegada l’empresa també treballa la seva Responsabilitat Social. Aquesta participacio consisteix en l’acollida d’alumnes en pràctiques a la seva empresa perquè puguin posar en marxa els coneixements adquirits i conèixer de prop la realitat del mercat laboral.

L’equip de Solidança s’encarrega de fer el seguiment dels alumnes per tal de valorar la trajectòria professional i poder orientar-los en els aspectes que es considerin necessaris.

 

  • Cat
  • Cast