3.158.396 kg de roba recollits entre gener i juliol de 2023 a través dels contenidors taronges gestionats per l’entitat

Persona deixant roba doblegada i neta en una bossa ben tancada dins d'un contenidor de Roba Amiga

La gestió del residu tèxtil a través del programa Roba Amiga ha permès crear 111 llocs de treball a les províncies de Barcelona i Girona en la primera meitat de l’any

Des de Solidança Roba Amiga hem recollit en total 3.158.396 quilos de roba en els contenidors taronges de Roba Amiga que gestionem en diversos municipis de les províncies de Barcelona i Girona. Aquesta xifra ha permès generar ocupació per fomentar la inserció sociolaboral de persones que es troben en un itinerari d’inserció laboral.

En concret, a la província de Barcelona s’han aconseguit 2.453.520 kg de residu tèxtil i s’han creat 81 llocs de treball d’inserció. En el cas de la província de Girona, s’han obtingut 704.876kg i s’han creat 30 llocs de treball.

Solidança Roba Amiga hem aconseguit aquesta quantitat extraordinària de roba a través dels 633 contenidors de Roba Amiga que gestionem a la província de Barcelona i dels 421 contenidors de Roba Amiga de què disposem a la província de Girona. Solidança Roba Amiga hem gestionat  contenidors i punts de recollida en 67 municipis de Barcelona i 105 municipis de Girona.

Aquesta fita suposa un impacte molt positiu per a la generació d’oportunitats laborals a través d’activitats relacionades amb la gestió integral dels residus i l’economia circular, i d’aquesta manera avançar cap a un món més sostenible en un sentit social i mediambiental.   

Impacte mediambiental positiu

La gestió del residu tèxtil durant la primera meitat de 2023 ha evitat l’emissió d’un total de 25.330 tones de CO2 a l’atmosfera – càlcul fet a través de ECO-TLC –,  però el valor del projecte de Solidança Roba Amiga va més enllà de l’impacte positiu en el medi ambient.

Ocupació per la inserció sociolaboral

El gest de dipositar la roba als contenidors taronges ha generat un total de 111 llocs de treball d’inserció per a persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis amb què col·laborem, una xifra que valorem molt positivament des de l’entitat.

El valor diferencial del projecte és que en cada una d’aquestes fases hi treballen persones que es troben en situació de vulnerabilitat social. Aquestes persones es troben en un itinerari d’inserció sociolaboral i tenen l’oportunitat d’accedir a una feina temporal. Els contractes d’inserció són contractes estables (amb una durada de mínim de 6 mesos), regulats per la Llei d’Empreses d’Inserció, i permeten a la persona recuperar o adquirir hàbits laborals, així com especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de feina al mercat ordinari. Un cop la persona treballadora dona el salt a l’empresa ordinària, el seu lloc de feina és ocupat per una altra persona en situació de vulnerabilitat social que inicia un nou itinerari d’inserció.

Aquests resultats ens animen, un any més, a seguir treballant per un model d’economia circular i social en què la gestió del residu tèxtil suposa una gran oportunitat de creació de llocs de treball per la inserció sociolaboral.