Persona deixant roba doblegada i neta en una bossa ben tancada dins d'un contenidor de Roba Amiga