Tanquem amb èxit el 2022: 6785 alumnes sensibilitzades gràcies a campanyes d’educació ambiental

En motiu del Dia Mundial de l’Educació Ambiental, celebrem la sensibilització de 6785 alumnes aquest 2022 gràcies a les campanyes de sensibilització ambiental que hem dut a terme a escoles i centres educatius.

Solidança, fa més de 25 anys que aposta per l’educació ambiental com a eina transformadora de la societat, a través d’accions de sensibilització envers la problemàtica ambiental i social de la indústria tèxtil als centres escolars.

Aquest any s’han dut a terme un total de 52 activitats i tallers d’educació ambiental a més de 35 centres amb campanyes de recollida de roba, arribant a més de 6785 alumnes.

Ha estat un any ple d’accions educatives amb xerrades, tallers ambientals, visites a la planta Solidança/Roba Amiga i de campanyes de recollida de roba i Petits Aparells Elèctrics (PAEs), amb les que hem pogut seguir fent difusió de la nostra activitat i sensibilitzar als més joves sobre la necessitat d’assumir pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i el planeta.

Cada any realitzem diferents campanyes de sensibilització ambiental i recollida de roba als centres educatius, per tal de fomentar la reutilització i el reciclatge del residu tèxtil. Amb aquestes accions volem aconseguir:

  • Fomentar la prevenció de residus en el centre educatiu a través dels tallers ambientals.
  • Dinamitzar la recollida selectiva de residu tèxtil amb la col·locació de gàbies de recollida de roba a les escoles.
  • Sensibilitzar a les alumnes de la importància d’una correcta gestió del residu tèxtil amb xerrades als centres, visites a la nostra planta de Preparació per la Reutilització (PxR) i amb la participació a fires.

Cal destacar que, enguany, hem recollit més de 5.000 kg de roba en desús a les escoles, uns 500 kg més que l’any passat. També hem recolllit 87 kg de Petits Aparells Elèctrics (PAEs) i 470 kg de joguines!

Agraïm la participació dels centres educatius col·laboradors, que contribueixen a un món més sostenible sumant-se les campanyes de sensibilització ambiental per tal de conscienciar a l’alumnat i a les seves famílies de la problemàtica del fast fashion, del residu que genera i de les possibilitats de realitzar una bona gestió d’aquest residu.

Apostem per l’educació ambiental com a eina transformadora de la societat que ens envolta.

  • Cat
  • Cast